Steeds meer SDE+ subsidie naar buitenlandse bedrijven

Steeds meer buitenlandse bedrijven maken gebruik van de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Er is €6 miljard gereserveerd voor de voorjaarsronde van 2018 voor projecten gericht op hernieuwbare energietechnieken uit: biomassa, geothermie, wind, water en zon. Met name zonne-energie kent een grote toeloop; er worden nu grote zonneparken aangelegd door het Noorse Statskraft, het Chinese Unisun en de Deense investeerder in duurzame energie Obton.

Dit betekent dat er minder geld voor het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (mkb) overblijft en hun aanvragen moeten concurreren met die van grote buitenlandse bedrijven. Anderzijds, betekent dit ook dat er relatief voordelig groene energie wordt opgewekt, mede door de schaalgrote van deze bedrijven. Omdat er veel subsidiegeld naar grootschalige zonneprojecten gaat, onderzoekt de overheid of de SDE+ nog wel de juiste stimulans biedt voor kleinschalige zonneprojecten (<250 kW). Het onderzoek moet voor de openstelling van de SDE+ in het najaar 2018 zijn afgerond, zodat snelle wijzigingen kunnen worden doorgevoerd voor de stimulering van deze categorie projecten. Vooral het mkb zou hiervan moeten gaan profiteren.

Mocht u in de huidige situatie willen weten wat u kunt doen om de slagingskans van uw aanvraag te vergroten neem dan contact op met Laurens Visscher via +31618634504 of visscher@plusprojects.nl