Prinsjesdag 2018 – duurzaamheid en innovatie

Afgelopen dinsdag is het koffertje met de daarin de Miljoenennota en de Rijksbegroting door Wopke Hoekstra overhandigd aan de Tweede Kamer. De belangrijkste wijzigingen in budgetten en ondersteuningspercentage in duurzaamheid en innovatie voor 2019 leest u in dit artikel.

Duurzaamheid

De belangrijkste fiscale regelingen in duurzaamheid zijn de energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA) i.c.m. de Vrije Afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL). Het budget voor de EIA in 2019 bedraagt € 147 miljoen; dit bedrag is ongewijzigd t.o.v. 2018. Het percentage daarentegen wordt in 2019 verlaagd met 9% en zal van 54,5 % dalen naar 45%. Het budget voor de MIA in 2019 bedraagt €107 miljoen t.o.v. 2018 is dat een toename van  € 8 miljoen euro. Het budget voor de VAMIL in 2019 is € 32 miljoen en is daarmee met € 8 miljoen verlaagd.

Daarnaast is de vennootschapsbelasting van belang voor de totstandkoming van het netto voordeel van deze regelingen. In 2019 bedraagt de vennootschapsbelasting 19% voor de eerste categorie (tot en met € 200.000) en 24,30% voor de tweede categorie (vanaf € 200.000). Grofweg betekent dat voor bedrijven in de tweede categorie dat het netto voordeelpercentage van de EIA zakt van 13,6% naar 10,94%.

Innovatie

De Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk (WBSO) is een zeer brede, fiscale regeling voor research en development. Het budget voor de WBSO in 2019 is € 1.205 miljoen, ten opzichte van 2018 is dit een toename van 42 miljoen euro. In de kamerbrief benadrukt  staatsecretaris Keijzer dat continuïteit en stabiliteit van belang zijn om bedrijven in Nederland te helpen met investeren in R&D en een innovatief vestigingsklimaat te behouden. De ondersteuningspercentages zijn onveranderd ten opzichte van 2018. Daarom bedraagt in 2019, zoals in 2018, de S&O-afdrachtsvermindering:

  • 32% van de eerste € 350.000 aan loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk;
  • 14% over de resterende loonkosten;
  • Voor starters: 40% van de eerste € 350.000 aan loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk.

Voor zelfstandig ondernemers (ZZP-ers) die minimaal 500 speur- en ontwikkeluren per jaar maken, is er een vaste aftrek. Startende zelfstandig ondernemers ontvangen daarnaast een extra aftrek. De exacte bedragen voor zelfstandigen worden later dit jaar bekend gemaakt.

Wat betekent dit voor u?

Alle investeringen met een milieu en/of energiecomponent die in 2018 worden genomen worden tegen de tarieven van 2018 verrekend. Bent u van plan een pand te verduurzamen met behulp van een BREEAM certificaat? Of een energielabelsprong? Dan zijn deze tarieven gunstiger dan in 2019. Bij Plus Projects bekijken we uw plannen en denken we graag mee over uw duurzaamheidsambitie. Voor meer informatie over deze regelingen kunt u terecht bij onze duurzaamheidsspecialist Wesley Visser via 06 34294465 of via visser@plusprojects.nl.