Opening nieuwe ronde SLIM-regeling

Midden- en kleinbedrijven (MKB’s) willen graag investeren in de ontwikkeling van hun personeel, maar beschikken niet altijd over de financiële middelen of expertise. De SLIM-regeling ondersteunt bedrijven in het investeren in de ontwikkeling van hun personeel of in een lerende werkcultuur. Dinsdag 2 maart opent de nieuwe ronde van de SLIM-regeling.

Waarvoor kan ik subsidie krijgen?

De SLIM-regeling richt zich op leren en ontwikkelen. Ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor de volgende activiteiten:

  • Doorlichting van jouw onderneming wat leidt tot een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het vaststellen van de scholingsbehoefte.
  • Loopbaan- en ontwikkeladviezen voor werknemers.
  • Het ontwikkelen van een systeem waarin werknemers zich verder kunnen ontwikkelen in hun vakgebied. Bijvoorbeeld door middel van het oprichten van een bedrijfsschool.
  • Een derde leerweg. Een mkb-werkgever kan een praktijkleerplaats aanbieden voor (delen) van een mbo-opleiding in de derde leerweg.

Wie mag deze subsidie aanvragen?

  • Individuele mkb-ondernemingen

Het aankomende aanvraagtijdvak is alleen open voor mkb-ondernemingen en niet voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector.

Aanvragen van samenwerkingsverbanden en grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector kunnen ingediend worden van 1 juni tot en met 30 juni 2021.

Wat is het financiële voordeel?

Het financiële voordeel hangt af van het type project en de grootte van de onderneming. Mkb bedrijven, samenwerkingsverbanden of grootzakelijke bedrijven kunnen 60% van de subsidiabele kosten ontvangen. Kleinbedrijven kunnen maximaal 80% van de subsidiabele kosten vergoed krijgen.

Het maximale financiële voordeel voor mkb’s is maximaal €24.999.

Wanneer kan ik de SLIM-regeling aanvragen?

Het nieuwe aanvraagtijdvak SLIM voor individuele mkb-ondernemingen is van 2 maart 2021 09:00 tot en met 31 maart 17:00. Een aanvrager kan per aanvraagtijdvak maximaal één subsidieaanvraag indienen.

Let op: Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Neem contact met ons op!

Heb je interesse of ben je nieuwsgierig en wil je meer weten? Bel ons op 06 18 19 78 33 of neem contact op via info@plusprojects.nl om jouw subsidie aanvraag zo efficiënt mogelijk aan te vragen!