NOW-regeling

Op 31 maart zijn de voorwaarden van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid, ofwel de NOW-regeling, bekendgemaakt. Het loket van de UWV waar de regeling kan worden aangevraagd gaat op maandag 6 april open. Wij hebben de belangrijkste punten voor u op een rij gezet:
 • Binnen 2 tot 4 weken na opening van loket gaat het UWV voorschotten uitbetalen, met terugwerkende kracht vanaf 1 maart.
 • Er zijn geen sector of bedrijfsspecifieke aanpassingen in de regeling.
 • Wel limiet van salaris: er wordt tot max. 9538 salaris p/m aan loon uitgekeerd.
 • Voor de loonsom worden gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt. Deze neemt het UWV automatisch over. Hiervoor wordt als grondslag het zogenaamde sociale verzekeringsloon genomen. Voor alle bedrijven komt hier dezelfde opslag van 30%  boven op voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies.
 • Om fraude te voorkomen wordt achteraf jaaromzet en een accountantsverklaring gevraagd.

Hoe berekenen ze omzetverlies voor de NOW-regeling?

 • Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, moeten werkgevers eerst hun totale omzet uit 2019 delen door vier. Zij vergelijken dat vervolgens met de (inschatting van) omzet in maart-april-mei 2020. Als omzetverlies deze maanden is >20% dan kwart omzet 2019 jaar dan komt bedrijf in aanmerking.
 • Soms is uitblijvende klandizie pas later terug te zien in de omzetdaling. Daarom kunnen werkgevers ook een periode aangeven voor de omzetvergelijking die één of twee maanden later start.

Hoe zit het met DGA’s die zichzelf loon uitkeren?

 • DGA’s die op de loonlijst staan en werknemersverzekeringen over hun loon afdragen kunnen in aanmerking komen voor de NOW-regeling.

Anders regeling Tozo: gericht op zzp-ers en DGA’s die in aanmerking komen voor inkomensondersteuning. De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) ondersteunt zelfstandige ondernemers, onder wie zzp’ers, met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten. Gemeenten voeren deze regeling uit en deze geldt voorlopig tot 1 juni.

Hoe zit het met uitzendbureaus?

 • Alle ondernemingen die meer dan 20% omzetverlies hebben en werknemers op payroll hebben die komen in aanmerking voor deze regeling, dus ook uitzendbureaus

Hoe wordt de regeling gecheckt?

Het UWV zal binnen 22 weken een eindafrekening doen. Die kan hoger of lager uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht. Als achteraf blijkt dat berekening van omzetverlies niet klopt en 20% omzetverlies niet wordt gehaald dan;

 • Krijgt onderneming een naheffing met voorschotbedrag dat is uitgekeerd.
Als achteraf blijkt dat omzetverlies wel >20% is, maar minder dan ingeschat dan;
 • Krijgt onderneming een naheffing met verschil in voorschotbedrag dat is uitgekeerd.

Stel: onderneming verwacht 60% omzetverlies, dan krijgt de onderneming 60*90% * 80% (voorschot) = 43% van loonkosten aan voorschot. Blijkt er uiteindelijk een omzetverlies van 40%, dan heeft onderneming recht op 40*90% = 36% en krijgt onderneming een naheffing van 43-36% = -7%

Als omzet verlies meer is dan ingeschat en voorschotbedrag dat is uitgekeerd dus kleiner is dan nodig dan;
 • Krijgt de onderneming een positieve naheffing

Stel: onderneming verwacht 50% omzetverlies, dan krijgt de onderneming 50*90% * 80% voorschot= 36% loonkosten aan voorschot. Blijkt er uiteindelijk een omzetverlies van 70%, dan wordt 70*90% = 63% en krijgt onderneming een naheffing van 63-36% = +27%, met daarbij natuurlijk nog de 20% dat niet bij het voorschot zat, is 27+3,6 = 30,6%

De aanvraagperiode voor de NOW-regeling loopt t/m 31 mei 2020. Als UWV positief oordeelt, keert UWV een voorschot van 80% uit. Dat gebeurt in drie termijnen. Het UWV keert het eerste deel van het voorschot uit binnen twee tot vier weken na de indiening van de aanvraag, al verwacht het UWV dat dit voor de meeste bedrijven sneller kan. Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW-regeling is toegekend, dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist.

Heeft u vragen over de NOW-regeling of andere regelingen uit het noodpakket voor banen en economie? Neem contact op via info@plusprojects.nl of bel direct met een van onze consultants.