Provincie Flevoland stimuleert het mkb met vouchers

Naast de kennisvoucher die binnen de MIT regeling een van de mogelijke subsidies is, wordt er regelmatig door regionale overheden besloten om vouchers in te zetten ter ondersteuning van het mkb. Onlangs kondigde de provincie Flevoland de Voucherregeling ondernemerschap Flevoland 2017-2020 aan.

Hiermee wil zij ondernemerschap van het mkb, met de potentie en de ambitie om te groeien in Flevoland, ondersteunen en versterken. De vouchers kunnen ingezet worden voor het inschakelen van externe deskundigheid bij het vertalen van de groeiambitie in een goede strategie en/of het managen van de transformatie die leidt tot meer omzet en/of werk. Bij de aanvraag dient dus duidelijk gemaakt te worden dat de ondernemer doelbewust wil veranderen, en de ambitie heeft om te starten met verbetering van de bedrijfsvoering of (nieuwe) bedrijfsactiviteiten die commercieel en financieel levensvatbaar zijn en leiden tot meer omzet en/of werk. Er moet dus sprake zijn van het ontbreken van de benodigde specifieke kennis, expertise en/of faciliteiten, of de ondernemer moet nieuwe of andere vaardigheden ontwikkelen voor de (volgende) fase waarin de onderneming zich bevindt.

Drie vouchers

Er zijn drie type vouchers beschikbaar:

  • Voucher kennis & expertise: inhuur van kennis, kunde en/of faciliteiten gericht op haalbaarheid, business development, investment readiness of versnelling van (nieuwe) bedrijfsactiviteiten;
  • Voucher persoonlijke ontwikkeling: inhuur van coaching en scholing gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de ondernemer;
  • Voucher bedrijfsscholingsscan: inhuur voor de uitvoering van een scan gericht op het behoud van arbeidsvitaliteit van medewerkers in relatie tot de ambities van de onderneming.

Subsidie

Tot en met 31 december 2020 is een budget van € 2,2 miljoen beschikbaar; € 2 miljoen voor de vouchers kennis & expertise en/of de vouchers persoonlijke ontwikkeling en € 200.000 voor de vouchers bedrijfsscholingsscan.

Maximaal 50% van de subsidiabele kosten worden door een voucher vergoed. Voor de voucher kennis & expertise geldt hierbij een maximum van € 15.000. Voor de voucher persoonlijke ontwikkeling en de voucher bedrijfsscholingsscan is dit maximum € 5.000. Een ondernemer mag alle typen vouchers aanvragen en mag bovendien meerdere keren een voucher van eenzelfde type aanvragen, totdat het genoemde maximumbedrag van dat type voucher is bereikt.

Voor meer informatie

Ontvangt u graag meer informatie over deze voucherregeling of hulp bij uw aanvraag, neem dan contact op met Patricia Claessen via 06-34 29 44 50 of claessen@plusprojects.nl.