Last call for INTERREG NWE!

Nog één laatste keer opent INTERREG haar deuren voor subsidieaanvragers. Onder andere op het thema Circulaire economie worden projectideeën gevraagd van consortia uit de regio Noord West Europa. Projecten die substantieel impact maken door een goed idee. Specifiek op het gebied van hergebruik van resources en natuurlijke materialen uit te rollen. Deze projecten maken kans om hun voorstel de komende jaren met een INTERREG subsidie te gaan uitvoeren.

Belangrijke spelregels zijn:

  • Het project beslaat de regio Noord-West Europa (de 8 participerende landen zijn, naast Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Ierland, en de UK, en Zwitserland)
  • Maximaal financiert INTERREG 60% van de kosten, voor de overige 40% moet er co-financiering zijn vanuit de partners.
  • Projecten boeken concrete resultaten, bijvoorbeeld door de opzet van een pilot of demonstratieproject. Onderzoeksprojecten worden niet gefinancierd.
  • Er is een sterke partnership waarbij de relevante kennisinstellingen, overheden en bedrijven uit de regio vertegenwoordigd zijn.
  • Er is een noodzaak voor een transnationale aanpak en de partners werken gedurende de projectperiode samen aan deliverables, de demonstratie, evaluatie en verspreiden van resultaten.

Voorstellen nu indienen

Uiterlijk op 14 juni moet een korte outline van het projectvoorstel ingediend worden. Feedback op dit voorstel volgt eind september 2019, waarna het consortium tot naar verwachting 7 februari 2020 heeft om de outline uit te werken tot een volledige projectaanvraag.

Heb je vragen over deze subsidieregeling en wat die voor uw bedrijf kan betekenen? Neem dan contact op met Marjolein Nijhuis via nijhuis@plusprojects.nl of 06 41 27 79 78.