Laatste ronde 2017 Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Op 3 oktober opent de najaarsronde van de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) waarbij het ministerie van Economische Zaken een budget beschikbaar stelt van € 6 miljard voor projecten die gericht zijn op energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen. Met de SDE+ wordt subsidie geboden die het verschil in kostprijs tussen duurzaam opgewekte energie en reguliere energie opvangt.

Categorieën

De SDE+ is bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken in de categorieën Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en dijk) en Zon.

Wijzigingen Zon-PV in najaar

De SDE+ najaar 2017 ronde onderscheidt twee categorieën Zon-PV. Kleinschalige Zon-PV met een piekvermogen ≥ 15 kWp en < 1 MWp en een categorie met een piekvermogen ≥ 1 MWp. De realisatietermijn voor Zon-PV < 1 MWp wordt gewijzigd van drie in anderhalf jaar. Met de wijziging van de realisatietermijn voor deze categorie vervalt de eis om binnen een jaar na subsidiebeschikking de opdrachtverstrekking(en) te sturen.

Een andere belangrijke wijziging is dat het maximum basisbedrag waarop de subsidie is gebaseerd daalt van € 0,150 naar € 0,130 per kWh, omdat de kostprijzen van voor hernieuwbare energie ook zijn gedaald.

Plaatst u uw zon-installatie op een nieuw te bouwen gebouw? Dan bent u vanaf de najaarsronde verplicht om niet alleen de verleende omgevingsvergunning van het bouwwerk bij uw subsidieaanvraag toe te voegen, maar ook de vergunningsaanvraag.

Deadlines

Van 3 tot en met 26 oktober 2017 17:00 uur kunnen aanvragen ingediend worden. De regeling kent een gefaseerde openstelling, waarbij gestart wordt met een relatief laag subsidietarief per geproduceerde eenheid energie en in de daar op volgende fases het subsidietarief stijgt. Hoe sneller u dus een aanvraag indient, des te meer u verzekerd bent van subsidie, maar wel tegen een lager subsidiebedrag. Hiertegenover staat wanneer u gokt om in een latere fase in te dienen, het subsidiebedrag bij toekenning hoger is dan bij eerdere fasen, maar dat u ook een hogere kans heeft dat het budget reeds is overtekend en u uiteindelijk zonder subsidie zit.

De fasen zijn als volgt:

  • Fase 1, openstelling 3 oktober 09:00 uur met een fasebedrag van € 0,090 / kWh
  • Fase 2, openstelling 9 oktober 17:00 uur met een fasebedrag van € 0,110 / kWh
  • Fase 3, openstelling 16 oktober 17:00 uur met een fasebedrag van € 0,130 / kWh

Meer informatie over SDE+ subsidie?

Plus Projects rekent graag uit wat de te verkrijgen subsidie voor u kan zijn en wat een slimme indienstrategie is i.v.m. de verschillende fasen. Neem hiervoor contact op met David Paul Doornbos of Wesley Visser via 070-301 2420.