Laat nu je MIT-projectidee toetsen bij onze consultants

Vanaf 11 juni kunnen er weer projectvoorstellen voor R&D Samenwerkingsprojecten worden ingediend op grond van de MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (MIT). Subsidie aanvragen is mogelijk tot en met 10 september. Aanvragen worden beoordeeld volgens het tenderprincipe: hierbij worden de aanvragen met de beste kwaliteit als eerste beloond. Laat daarom nu je projectidee toetsen bij onze consultants zodat je in september een kwalitatief goede aanvraag gereed hebt.

Samenwerking tussen MKB

Binnen een MIT R&D-samenwerkingsproject werken minstens twee mkb’ers aan het vernieuwen of ontwikkelen van een product, productieproces of dienst. MIT subsidie is beschikbaar voor ondernemers die actief zijn in één of meer van de volgende topsectoren: High Tech en ICT, Logistiek, Agri & Food, Chemie, Creatieve Industrie, Energy en Biobased, Life Sciences & Health, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling.

Soorten projecten

Er zijn kleine en grote R&D samenwerkingsprojecten. Bij een ‘klein’ R&D Samenwerkingsproject bedraagt de subsidie minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000 per deelnemer. Voor een ‘groot’ R&D samenwerkingsproject geldt dat de minimaal € 200.000 en maximaal € 350.000 per innovatieproject bedraagt, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 175.000 per deelnemer.

Subsidiabele kosten

Voor alle R&D-samenwerkingsprojecten bedraagt de subsidie 35% van de subsidiabele kosten. Bij het MIT-R&D-samenwerkingsproject zijn de kosten en is de inbreng per mkb’er evenwichtig verdeeld. Eén deelnemer mag niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening nemen. Alleen de kosten gemaakt door de mkb-ondernemers zijn subsidiabel. De looptijd van een MIT-R&D samenwerkingsproject bedraagt maximaal 2 jaar.

Ervaring Plus Projects

Plus Projects heeft veel ervaring met de MIT en we hebben al vele aanvragen met succes begeleid. Wij staan samen met onze opdrachtgevers aan de basis van de meest innovatieve en duurzame ontwikkelingen met een positieve impact op onze samenleving.

Afgelopen jaar hebben we onder meer de aanvraag geschreven voor een mobiele RTO (Regeneratieve Thermische Oxidiser) ontgassingunit van Triple D (pg. 5) die opslagtanks en/of binnenvaarttankers ontdoet van Vluchtige Organische Componenten (VOC‘s). Daaronder vallen stoffen als Benzeen die veel in de petro-chemie gebruikt worden. Hiermee wordt een stap gemaakt om beter, sneller en transparanter aan te sluiten bij de op de stapel staande strengere regelgeving met betrekking tot luchtkwaliteit en milieubehoud.

Duurzame oplossing met impact op de wereld van morgen

De doelstelling van deze innovatieve mobiele ontgasser is om sneller, milieuvriendelijker en tegen lagere kosten een ontgassing te kunnen uitvoeren. De ontgasser heeft de volgende USP’s ten opzichte van bestaande ontgassingunits. Deze worden tijdens het MIT project onderzocht, getest en gevalideerd:

  • Besparing CO2: door het hergebruik van warmte uit het proces. Leidt dit tot maximaal een factor 50 (98%) minder CO2 uitstoot.
  • Snelle afhandeling: door de grote capaciteit van de ontgasser (5.000 m³ /uur) kan er tot 4 keer sneller ontgast worden.
  • Financieel voordeel: doordat er veel minder hulpbrandstof nodig is om het proces gaande te houden of om stikstof te vormen is een opdrachtgever voordeliger uit. (Na het op temperatuur brengen van de RTO werkt deze autotherm).
  • Software: door de software functioneert de unit na de opstart volledig gecontroleerd en onbemand. Monitoring en controle is op afstand mogelijk.
  • Real time meting: tijdens het ontgassen is er een real-time meting van VOC waarden en concentraties. Het moment dat de tank beschikbaar komt wordt zeer accuraat voorspeld (incl. meetcertificaat met bereikte resultaat versus de norm).

Tijdens het MIT R&D-samenwerkingsproject wordt de ontgasser getest en gevalideerd, waarbij certificering op basis van geldende normen centraal staat.

Een prachtig voorbeeld van een duurzame technologieontwikkeling, waar wij, net als onze klant, heel trots op zijn!

Meer weten?

Wil je weten hoe wij jouw project kunnen versterken met maximaal subsidieadvies? Neem contact met ons op via 070-301 2420 of stuur een email naar info@plusprojects.nl zodat aan jouw projectidee ook subsidie wordt toegekend!