Goed nieuws: meer focus op circulariteit!

Regelingen die zich focussen op de verduurzaming van de industrie (zoals DEI+, EIA/MIA en SDE++) worden verder uitgebreid met meer focus op investeringen voor de circulaire economie. In dit artikel leggen we uit hoe dat zit.

Intensivering van bestaande subsidie-instrumenten

De verschillende subsidieregelingen die al beschikbaar zijn voor het ondersteunen van innovatieve verduurzaming van de industrie hebben de afgelopen jaren bewezen een cruciale rol te vervullen bij het realiseren van verduurzaming. Deze regelingen zullen als volgt verder geoptimaliseerd worden:

 • Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransiatie (SDE++)
  Dit is een van de belangrijkste regelingen om grootschalige verduurzamingsprojecten voor de industrie te realiseren. Binnen deze regeling wordt het openstellingsbudget verhoogd. Met CCS kan op korte termijn grote stappen gezet worden, maar de inzet van CCS zal geleidelijk afnemen in het transitieproces naar schone industrie.
 • Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)
  De DEI+ heeft bewezen een belangrijke rol te vervullen bij het marktklaar maken van circulaire, energie- en klimaatgerelateerde innovaties. Door het uitbreiden van de DEI+, wordt toepassing van nieuwe klimaatneutrale- en circulaire technologie breder ingezet.
 • Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie (VEKI)
  Deze regeling faciliteert de realisatie van projecten die tot energiebesparing of elektrificatie leiden met bewezen technologie├źn. In deze tijd is energiebesparing enorm van belang! De regeling wordt verder geoptimaliseerd om energiebesparing verder te motiveren.
 • Topsector Energie Studies (TSE)
  Deze regeling is belangrijk om het MKB te helpen om goede verduurzamingsplannen te ontwikkelen met behulp van haalbaarheidsonderzoeken voor proceseffici├źntie en energiebesparingsmaatregelen. De drempel voor deze regeling wordt verlaagd.
 • Energie-investeringsaftrek (EIA), Milieu-investeringsaftrek (MIA), Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)
  Met ingang van 2022 zijn deze regelingen al aangepast waardoor een aantal technieken beter ondersteund kunnen worden.

Meer goed nieuws: NIKI

De nieuwe regeling: Nationale Investeringsregling Klimaatprojecten Industrie zorgt voor nog meer ondersteuning in de weg naar een circulaire economie. De NIKI is van groot belang om innovatieve technieken zoals groene chemie of elektrificatie grootschalig uit te rollen in de industrie. De planning is er op gericht dat de NIKI in het eerste kwartaal van 2023 kan worden gepubliceerd, waarna een eerste openstelling plaats zal vinden.

 

Benieuwd wat dit voor u betekent? Neem contact op met onze specialisten voor een subsidiescan.

Altijd op de hoogte van het laatste subsidienieuws? Volg bijvoorbeeld onze LinkedIn pagina of meld je aan voor de Plus Projects nieuwsbrief:

Aanmelden