Europa stelt miljoenen beschikbaar voor innovatieve experimenten in de stad

Het Europese programma Urban Innovative Actions (UIA) biedt subsidie voor het vinden en uitproberen van nieuwe oplossingen voor vraagstukken die verband houden met duurzame stedelijke ontwikkeling en die relevant zijn voor de hele Europese Unie (EU). Mede daarom richt UIA zich op steden van minstens 50.000 inwoners.

Steden die gedurfde en onconventionele ideeën willen uitproberen op de thema’s Stedelijke armoede, Stedelijke veiligheid, Digitale transitie of Duurzaam gebruik van land kunnen een subsidie aanvragen van maximaal vijf miljoen euro.

UIA is óók voor Nederlandse steden een mooie kans; Kerkrade, Rotterdam en Utrecht waren in de eerste calls al succesvol.