Drie ETS aanvragen ingediend en toegekend

Plus Projects is dit jaar betrokken geweest bij drie aanvragen voor de Subsidieregeling Indirecte Emissiekosten (ETS). En met succes! Alle drie ingediende ETS aanvragen zijn toegekend.

Samen vertegenwoordigen deze een subsidie van ruim 6,5 miljoen euro, dat is zo’n 6% van het totale subsidiebudget dat in 2020 voor de ETS beschikbaar is. De drie ETS aanvragen die zijn ingediend en toegekend zijn zeer snel beoordeeld om vervroegde betaling van de subsidie mogelijk te maken. Dit is in verband met de gevolgen rond de coronacrisis. Daarnaast werd er enkel nog vereist dat de aanvrager deelnemer is van een zogenaamd MJA- of MEE-convenant. Maar de aanvullende eisen met betrekking tot de deelname aan deze convenanten is voor het aanvraagjaar 2020 komen te vervallen. De subsidieaanvragers hoeven dit jaar ook niet verplicht te rapporteren over de voortgang van de uitvoering van het energie-efficiëntieplan.

Over ETS
Het doel van de regeling Indirecte emissiekosten ETS (Emissions Trading Scheme) is het tegengaan van oneerlijke concurrentie met andere landen op het gebied van hoge elektriciteitsprijzen door CO2-kosten. Dit is het gevolg van de in Nederland doorberekende kosten in verband met broeikasgasemissies (indirecte emissiekosten ETS). Daarom kunnen Nederlandse elektriciteitsgrootverbruikers deze extra kosten niet doorberekenen in hun productprijzen. Dat heeft ten slotte als gevolg een aanzienlijk verlies van hun marktaandeel.

 

Wilt u meer weten of de ETS of ondersteuning bij het indienen van uw aanvragen?  Plus Projects heeft 15 jaar ervaring met maximaal subsidieadvies en projectplanning op nationaal en internationaal niveau. Daarom zijn wij de best geschikte partner voor uw innovatieve en duurzame subsidietraject, of het nu gaat om innovaties, vastgoed of personeel.
Dus neem direct vrijblijvend contact op voor een gratis QuickCheck

Contact