Weet u zeker dat u de juiste S&O-realisatie meldt aan de RVO?

Eind deze maand moeten weer de gerealiseerde S&O-uren en eventuele S&O-kosten- en uitgaven moeten gemeld aan de RVO. Alle bedrijven die een S&O-verklaring in 2017 hebben ontvangen, zijn verplicht deze melding te doen.

In beginsel zijn de vormvereisten die gesteld worden aan de S&O-administratie heel laagdrempelig: er moet een uren- en een projectadministratie worden bijgehouden en eventueel een overzicht van gemaakte kosten en uitgaven die gemoeid zijn met het speur- en ontwikkelwerk.

Plus Projects checkt bij de meeste van haar relaties de S&O-administratie over 2017 voordat de mededeling aan de RVO wordt gedaan. Dit levert interessante uitkomsten op. Soms ontstaan er onbedoeld afwijkingen tussen de uren en kosten/uitgaven die men wil melden en zoals geregistreerd in de S&O-administratie. Hieronder enkele voorbeelden die we zijn tegengekomen zijn:

  • Slordigheid en fouten in formules wanneer uren worden bijgehouden in Excel.
  • Onvoldoende overzicht bij S&O-administraties over meerdere vestigingen en geen centrale controle van de realisatie per vestiging en/of per project.
  • Uren geregistreerd voor mensen die niet op de loonlijst staan of voor niet-subsidiabele activiteiten.
  • Uren en kosten/uitgaven op de verkeerde aanvraagperiode gemeld.
  • Kosten en uitgaven zijn wel gemeld aan de RVO, maar niet als zodanig opgevoerd in de aanvraag.
  • Onjuist doorschuiven van uren en kosten en uitgaven naar een andere aanvraagperiode over verschillende S&O-projecten.
  • Geen gebruik maken van de Rekentool, beschikbaar gesteld door RVO, waardoor de aanvrager zichzelf tekort doet.

Wij hebben een unieke S&O-administratie check ontwikkeld die maximale geruststelling biedt dat wat er wordt geregistreerd en gemeld, ook klopt. Grotere R&D-intensieve bedrijven of bedrijven met meerdere vestigingen benaderen ons daarom steeds vaker omdat ze graag een onafhankelijke kritische check uitgevoerd willen op hun S&O-administratie. Onze experts komen hiervoor bij u langs en checken de S&O-administratie steekproefsgewijs op een groot aantal criteria. Van onze bevindingen ontvangt u een rapportage met verbeteradviezen en tips. De complexe eisen die RVO stelt aan het registreren van uw S&O-administratie worden helder uiteengezet. Gemiddeld genomen leveren deze checks vier tips en verbeteradviezen op.

Herkent u een van bovenstaande situaties en wilt u een persoonlijk en kritisch advies op uw S&O-administratie? Bel ons vrijblijvend voor een S&O-administratie check en ontvang vier tips die uw registratie verbeteren!

Met de deadline voor het aanvragen van de WBSO-subsidie net achter de rug, is het…

Internationale ambities of interesse in buitenlandse markten? Daar is de subsidie Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingen…

De meest bekende duurzaam bouwen subsidies zijn ongetwijfeld de Energieinvesteringsaftrek (EIA) en Milieuinvesteringsaftrek (MIA). Deze…