WBSO uren, kosten en uitgaven: Wat (en hoe) schuift het?

Onze ervaring leert dat de regels van de WBSO over het schuiven met uren, kosten en uitgaven binnen en tussen WBSO projectperiodes veel vragen oproepen. In dit artikel zetten we de regels op een rij. 

Waarom is het handig om goed bij te houden hoeveel S&O uren, kosten en uitgaven je aanvraagt?

Elk jaar voor 31 maart, geeft elke WBSO aanvrager aan de RVO door hoeveel uren, kosten en uitgaven er in het jaar daarvoor zijn besteed aan S&O. De RVO stelt vervolgens vast of dit afwijkt van de toegekende uren, kosten en uitgaven en stelt vervolgens de definitieve WBSO subsidie vast.

  • Heb je meer gerealiseerd dan toegekend, dan heb je WBSO voordeel misgelopen!
  • Heb je minder gerealiseerd dan toegekend, dan volgt een correctie S&O verklaring. Deze S&O correctieverklaring, laat zien dat je teveel S&O-uren hebt gekregen. Dit teveel ontvangen WBSO voordeel zal terug betaald moeten worden. 

Ook belangrijk: als je niet tijdig en de juiste gegevens meldt, kan de RVO een boete opleggen voor het verstrekken van onjuiste informatie. Noteer dus vast 31 maart 2022 in de agenda!

Tip voor de WBSO projectmanager: Monitor gedurende het jaar de geregistreerde S&O uren, kosten en stuur eventueel bij, zodat je geen WBSO voordeel misloopt en voorkomt dat je (grote) terugvorderingen opgelegd krijgt. 

Een bekende vraag voor velen die met de WBSO te maken hebben is ‘hoe zit dat nou met uren schuiven?”

Wat mag nou wel en niet met de aangevraagde WBSO uren: 

1. Doorschuiven naar de volgende S&O aanvraagperiode, binnen 1 project

Toegekende uren, kosten en uitgaven mogen per project verschoven worden naar de volgende periode. Dus van 1e periode naar de 2e periode, enzovoorts. 

Hieraan zijn twee kanttekeningen verbonden, namelijk: 

  • Ten eerste; dit mag niet met terugwerkende kracht
  • Ten tweede; het is toegestaan om een project in periode 1 aan te vragen, deze niet aan te vragen in periode 2 of 3 en resterende uren uit periode 1 door te schuiven naar de volgende periodes ondanks dat de projecten niet zijn aangevraagd (en toegekend) in periode 2 en 3.

 

2. Schuiven binnen 1 periode, tussen projecten 

  • Toegekende S&O uren mogen tussen projecten verschoven worden binnen 1 periode
  • Toegekende kosten en uitgaven mogen tussen projecten verschoven worden binnen 1 periode
    Voorwaarde: dit mag alleen op projecten waarvoor uren, kosten en uitgaven zijn toegekend en uren zijn gerealiseerd. 

Geen S&O uren? –> Geen S&O kosten en uitgaven!

NB: De aangevraagde S&O kosten en uitgaven volgen de gerealiseerde S&O uren:
De hoofdregel is: uren moeten gerealiseerd worden op elk project waarvoor kosten/uitgaven gerealiseerd worden. Dus geen uren = geen S&O werk = geen kosten en uitgaven die in aanmerking komen. 

 

 

Komt u er niet uit? Neem contact op, wij denken graag met u mee! Neem vooral contact op met onze specialisten

Altijd op de hoogte van het laatste subsidienieuws? Volg onze LinkedIn pagina of meld je aan voor de Plus Projects nieuwsbrief:

Aanmelden