Symposium Green Challenge – start up solutions

Startups en duurzaamheid lijken goed samen te gaan. Dat bewijst het Bid book uitgegeven door StartupDelta in samenwerking met de Postcode Loterij Startup Solutions Energy Transition dat 12 september werd uitgegeven door Constantijn van Oranje Special Envoy van StartupDelta. Samen met mijn collega David Paul bezocht ik deze bijeenkomst waar wij spraken met verschillende ondernemers zoals de Energiebespaarders, die inzicht geven en adviseren over de kosten en opbrengsten van energiebesparende producten voor huishoudens. En Aenarete dat met 840 kleine wind drones tot wel 2500 ton CO2 kan reduceren. Maar wat maakt nu dat startups aangewezen worden om de strijd tegen klimaatverandering aan te gaan? En krijgen zij in Nederland voldoende kansen daartoe?

Startups

‘Ze hebben de organisatie, het netwerk en het kapitaal niet’ werd er gezegd. Dat lijkt nogal problematisch aangezien het drie essentiële ingrediënten zijn voor business. Maar de grote organisaties hebben lang niet zulke radicaal innovatieve of zelfs disruptieve ideeën als startups. Zo ontwikkelt Lightyear een auto op zonne-energie, waar Volkswagen eerder nog inzette op schone dieselauto’s en inmiddels is overstapt naar inzet van elektrische auto’s. Grote organisaties worden gedreven door en misschien ook geremd door de organisatie, het netwerk en hun verkregen kapitaal. Doordat de huidige markt vraagt om duurzame oplossingen wordt het aanbieden van duurzame oplossingen rendabeler. Wanneer CO2-reductie wordt gezien als kostbaar, of andersom wanneer het kostbaar wordt om te vervuilen kan er ook een prijs tegenover staan.

Kansen

Maar liggen er dan voldoende kansen voor startende ondernemers in Nederland om hun duurzame ideeën te verwezenlijken? Wat doet de Nederlandse overheid voor organisaties die voor duurzaamheid gaan? Er is een onderscheid te maken tussen subsidies, fiscale regelingen en leningen.

Met de MIT (mkb-innovatiestimulering regio en topsectoren) kunnen mkb’ers een maximale subsidie van € 350.000 ontvangen voor innovatieve activiteiten, die aansluiten op het regionale innovatiebeleid of het nationale topsectorenbeleid. Hier zitten sectoren tussen als Agri & Food, Chemie en Energie (incl. Biobased), HTSM, Life Science & Health, Logistiek, die vragen om duurzame projecten. Activiteiten waaraan kan worden gedacht zijn: inkopen van advies via een kennisvoucher, het uitvoeren van haalbaarheidsprojecten of het uitvoeren van een innovatief samenwerkingsproject.

Bedrijven krijgen met de WBSO een tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers en kosten en uitgaven, die gepaard gaan met Speur- en ontwikkelingswerk. Op grond van de WBSO geldt er een korting in de loonbelasting voor elk uur dat in technische innovatie wordt gespendeerd. Hier kan de technische ontwikkeling van duurzame producten en processen onder vallen, maar ook S&O naar ICT-systemen.

Het Innovatiekrediet Vroegefasefinanciering (VFF) biedt een lening waarmee ondernemers kunnen onderzoeken of hun idee een kans van slagen heeft op de markt. Hiervoor moeten zij een businessplan opstellen waaruit blijkt dat de onderneming potentieel kan groeien. De kosten van het vroegefasetraject bedragen minimaal € 50.000 en maximaal € 350.000.

Meer weten?

Onder andere deze regelingen zijn door de Nederlandse overheid bedoeld om (duurzame) innovatie in Nederland te stimuleren. Mocht u geïnteresseerd zijn in een subsidie, fiscale regeling of lening dan kunnen wij dat ook voor u op provinciaal en regionaal niveau bekijken. U kunt gerust contact opnemen met innovatiespecialist David Paul Doornbos via 06 51 36 70 24 en doornbos@plusprojects.nl