Subsidieregeling Praktijkleren in tijden van COVID-19

Let op! Tot 16 september 2020 kun je nog een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling Praktijkleren.

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). Werkgevers (of intermediairs) vragen de subsidie na afloop van de begeleiding aan.

Ook in 2020 kunnen weer aanvragen worden ingediend. De aanvraag geldt dan voor het studiejaar 2019-2020.

Coronavirus

Vanwege het coronavirus heeft het kabinet besloten om een aanpassing door te voeren in de regelgeving. Werkgevers kunnen als gevolg van het coronavirus te maken hebben met gedwongen sluiting van 16 maart 2020 tot en met 19 mei 2020. De hoogte van de subsidie praktijkleren is afhankelijk van het aantal weken dat een leerbedrijf een BBL-student begeleidt. Voor werkgevers die te maken hebben met gedwongen sluiting tot en met 19 mei brengt de RVO de weken waarin zij de BBL-studenten niet konden begeleiden, niet in mindering op de subsidie. Ditzelfde geldt voor bedrijven die vrijwillig de deuren sloten, om zo de richtlijnen van het RIVM te kunnen naleven.

Ben jij een werkgever en heb je in het afgelopen jaar leerwerkplekken beschikbaar gesteld? Dan kom je in aanmerking voor de subsidie, die kan oplopen tot 2700 euro per student. Wij helpen je graag bij het indienen van een aanvraag. Neem hiervoor contact op met onze consultant Cheryl Philipsen, tel +31 (0) 6 1819 7833.