Openstelling najaarsronde SDE+

Het besluit Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) wordt op 2 oktober opnieuw opengesteld. Ook volgen er wijzigingen in de najaarsronde en is er een verbreding van de SDE+ naar CO2-reducerende techniek. Met de SDE+ biedt het kabinet de stabiliteit en zekerheid die nodig is om meerjarige investeringen in nieuwe energieprojecten aan te gaan. Er wordt wederom € 6 miljard beschikbaar gesteld voor nieuwe projecten die betrekking hebben op energieopwekking uit duurzame bronnen, zoals wind, zon, biomassa, geothermie en water.

In dit artikel licht ik kort de verlenging van openstelling en de verlaging basisbedragen zon-PV toe. Verder ga ik kort in op de toekomstige verbreding van de SDE+ naar CO2-reducerende technieken. De specifieke eisen en voorwaarden betreft de openstelling SDE+ najaarsronde 2018 vind u hier: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/07/10/kamerbrief-over-openstelling-sde-najaarsronde-2018.

Verlenging openstelling

De SDE+ is opgedeeld in drie fasen waarin projecten kunnen worden aangemeld. Het maximale basisbedrag waarvoor technieken aanspraak kunnen maken is € 0,13/kWh, net als in de vorige ronde. In de eerste week van de openstelling kunnen alleen projecten met een basisbedrag van maximaal € 0,09/kWh worden ingediend. Daaropvolgend wordt de regeling stapsgewijs opengesteld voor duurdere projecten van respectievelijk € 0,11/kWh (15 oktober) en € 0,13/kWh (29 oktober). De openstelling van de eerste twee fasen is verlengd met een week, omdat veel projecten te maken hebben met lange vergunningsprocedures. Met deze verlengde indieningsperiode krijgen meer projecten de kans om een aanvraag tijdig in te dienen.

Verlaging basis bedragen zon-PV

Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zet de kostprijsdaling voor zon-PV door. De kostprijsdaling leidt tot de volgende basisbedragen: zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp: 0,106 €/kWh (voorjaarsronde 0,112) en zon-PV ≥ 1 MWp: 0,099 €/kWh (voorjaarsronde 0,107). Eerder sprak de minister over een mogelijke aparte categorie voor zon-PV kleiner dan 100 kWp in de SDE+ najaarsronde 2018. Deze gaat niet door, omdat de hogere kostprijs voor kleine systemen wordt gecompenseerd door de uitgespaarde kosten voor het eigen verbruik. De voorlopige correctiebedragen 2018 blijven ongewijzigd.

Toekomstige verbreding naar CO2-reducerende technieken

De verbreding naar CO2-reducerende technieken hangt samen met de hoofdlijnen van het klimaatakkoord, dat laatst werd gepresenteerd. Conform het regeerakkoord zal de SDE+ worden verbreed met CO2-reducerende technieken. Deze verbreding is op de najaarsronde nog niet van toepassing en over de uitwerking volgt informatie op een later tijdstip.

Meer weten?

Heeft u een project in het verschiet waar duurzame energieopwekking centraal staat? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met Wesley Visser via +31634294465 of visser@plusprojects.nl