Kosten en uitgaven in de WBSO: Het forfait of een goede inschatting?

In de eerste WBSO aanvraag van het jaar wordt u meteen voor een keuze gesteld. Kiest u voor een forfaitair berekend bedrag of gaat u toch voor een gerichte inschatting van de Speur en Ontwikkelings(S&O)-kosten en uitgaven? Maak een weloverwogen keuze want hij geldt meteen voor de rest van het kalenderjaar. Wat de keuze ook is, in beide gevallen komt er een bedrag bovenop uw S&O-loonkosten. Over het totale bedrag wordt vervolgens uw WBSO-voordeel berekend (32% over de eerste 350.000 aan S&O-loon en kosten/uitgaven, daarboven 14%).

Maar wat is een verstandige keuze? Met mijn jarenlange ervaring in de WBSO en met kosten en uitgaven vraagstukken probeer ik via deze blog u op weg te helpen.

Forfaitair berekend bedrag

Verwacht u geen of weinig kosten of uitgaven voor uw S&O, kies dan voor de forfaitaire optie. Het forfait heeft één groot voordeel. Er hoeft geen aparte kosten en uitgaven administratie worden bijgehouden. Dus geen extra moeite met offertes, opdrachten, facturen en betaalbewijzen. Het forfait is namelijk gebaseerd op het aantal S&O-uren die in het aanvraagjaar worden gerealiseerd. Een goede S&O-urenadministratie is dus voldoende. De hoogte van het forfaitaire bedrag per kalenderjaar is:

  • € 10 per S&O-uur voor de eerste 1.800 S&O-uren.
  • € 4 per S&O-uur voor alle S&O-uren boven de 1.800

Voorbeeld: bij 2500 S&O-uren bedraagt het forfaitaire bedrag aan kosten uitgaven € 20.800.

Het nadeel van het forfait, het is slechts een benadering van de kosten en uitgaven die u als  ondernemer maakt in een project. Wanneer u minder S&O-uren maakt, neemt het forfaitaire bedrag daarmee af. Daarnaast kunnen grote onverwachtse investeringen, bijvoorbeeld in een S&O-apparaat, niet aanvullend worden opgevoerd in de WBSO.

Daadwerkelijke kosten en uitgaven

Verwacht u significant meer kosten en uitgaven dan wat het forfait oplevert, dan is een aanvraag op basis van daadwerkelijke kosten en uitgaven de juiste optie. Alle kosten en uitgaven die direct gerelateerd zijn aan het S&O-werk kunnen in de WBSO opgevoerd worden. Hierbij kunt u onder andere denken aan materiaal- en testkosten maar ook de bouw van laboratoria(ruimtes) inclusief testapparatuur, gehele S&O-testopstellingen, licentiekosten van design software zoals CAD en “freedom to operate” patent onderzoeken.

Natuurlijk kan Plus Projects adviseren en ondersteunen in de onderbouwing en relatering van de aangevraagde kosten en uitgaven aan het S&O-werk en de inrichting om de aparte kosten-/uitgaven administratie bij te houden.

Conclusie

Voor sommige ondernemers is de keuze tussen het forfait en daadwerkelijke kosten en uitgaven snel gemaakt. Voor ondernemers voor wie de keuze niet overduidelijk is, is het advies om u goed te laten informeren over de beschikbare opties. Het is in ieder geval van belang dat u een goed overzicht hebt van de kosten en uitgaven en de S&O-uren die u verwacht te maken. Dat maakt de keuze een stuk gemakkelijker. Komt u er alsnog niet uit, dan kunnen onze ervaren adviseurs u gericht helpen bij het maken van uw keuze.

Nog vragen? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met mij via heemskerk@plusprojects.nl of via 06-48 52 05 25.