Janneke aan het woord: the Circular Economy

Deze week is het ‘de week van de circulaire economie’. Circulariteit is een enorm populaire term en krijgt veel aandacht. Daarnaast heeft Nederland de ambitie om in 2050 geheel circulair te zijn. Hoog tijd om eens te kijken wat the Circular Economy nou eigenlijk betekent.

Interreg: Financial Instruments for the Circular Economy 

Vorige week heb ik online een webinar gevolgd over hoe regionale en lokale overheden in Europa de transitie naar een circulaire economie kunnen bewerkstelligen in bedrijven, met de nadruk op het MKB. Het was interessant om te zien hoe dit onderwerp in Finland wordt opgepakt.

In de praktijk

De Finse tegenhanger van de RVO heet Sitra. Sitra biedt advies, verzamelt data en verleent financiering voor het stimuleren van een toekomstbestendige Finse economie. Om circulariteit te laten slagen, is het onder handen nemen van het business model het allerbelangrijkste, aldus Sitra. Dat dit écht kan, laat Sitra zien door succesverhalen te benoemen. Zo hopen zij ook anderen te stimuleren en inspireren de stap te zetten.

Mijn bevindingen

Klimaatproblemen nemen steeds extremere  vormen aan. Het circulair benaderen van de economie (in plaats van lineair) is een mooie oplossingsrichting  en tegelijkertijd is het een ontzettend complex onderwerp.

Wat mij opvalt in het algemeen en ook in de webinar terugkwam, is dat:

  1. Allereerst, de oplossing voor onze klimaatproblemen wordt nog vaak gezocht in het omgaan met afval  in plaats van op het voorkomen van afval.
  2. en ten tweede,  in elke business case wordt veel verantwoordelijkheid en een groot deel van de oplossing bij de eindgebruiker, de consument, van een product gelegd. 

Om daadwerkelijk een circulaire economie te bereiken moet er op een verantwoordelijke manier om worden gegaan met ons afval. Maar, moeten we uiteindelijk niet proberen om afval te voorkomen? Afval voorkomen start bij het ontwerp van een product. Bijvoorbeeld door rekening te houden met materiaalgebruik en een langere levensduur. Hier ligt juist een uitdaging – en naar mijn idee een enorme kans-  voor de producent. 

Zoals benoemd in de webinar ben ik ervan overtuigd dat juist de samenwerking tussen consumenten, bedrijven, overheden en instituties het allerbelangrijkste is om de een volledig circulaire economie te kunnen bereiken. En laten hier nu juist ook hele interessante subsidiekansen te vinden zijn!

 

Benieuwd naar de kansen binnen circulariteit? Neem contact op met Janneke Pruijsen!

Altijd op de hoogte van het laatste subsidienieuws? Volg bijvoorbeeld onze LinkedIn pagina of meld je aan voor de Plus Projects nieuwsbrief:

Aanmelden