Is externe financiering interessant?

Subsidies, fiscaal voordeel en bijdragen vanuit vermogensfondsen. Inmiddels heb ik al deze vormen van externe financiering voorbij zien komen en mocht ik eraan meewerken om ambitieuze, vernieuwende projecten tot leven te laten komen.

Subsidievormen voor innovatie en duurzaamheid

In de dagelijkse contacten met bedrijven en andere organisaties is er altijd behoefte aan extra cash. Het liefst een subsidie, want dat is het meest tastbaar (in vergelijking met financieel voordeel in de vorm van belastingaftrek). Er wordt dan tenslotte geld overgemaakt op de bankrekening. Vaak leeft het idee dat projecten voor 100% gesubsidieerd worden en men schrikt even van het feit dat een eigen bijdrage (of een andere vorm van co financiering) nodig is. De jaren dat projecten in zijn geheel gefinancierd werden liggen al weer even achter ons. Tegenwoordig is het bijna altijd noodzakelijk om ook zelf te investeren door ureninzet en (gedeeltelijke) betaling van facturen.

De Nederlandse overheid (en ook de EU) probeert een stimulerende rol te spelen om projecten die risicovol zijn en door menig ondernemer op de plank blijven liggen, toch een zetje te geven. Hierdoor wordt meer én sneller innovatie of verduurzaming gerealiseerd. Innovatie en duurzaamheid zijn tenslotte thema’s die de overheden al jarenlang in hun beleid hebben uitgewerkt. Uiteindelijk levert het stimuleren van projecten binnen deze thema’s zowel de overheid als degene die innovatieve en duurzame projecten ontwikkelt resultaat op.

Naar mijn idee is het altijd interessant om het financiële (en het uiteindelijke businessgerelateerde) voordeel van externe financiering goed na te gaan. Dit geldt voor de startup, de CFO, de projectmanager of de medewerker die nou juist enthousiast is over dat idee wat al een tijdje leeft, maar niet tot bloei komt.

Welke vragen moeten er worden gesteld?

De eerste vragen die ik stel voordat er gezocht wordt naar externe financiering zijn:

Hoe concreet is het projectidee?

Wilde plannen leven er altijd. Daarentegen vraagt elke aanvraag voor externe financiering een behoorlijke concretisering. Een eerste aanzet daartoe levert vaak al inzicht op qua haalbaarheid en de nodige activiteiten.

Wat levert externe financiering op korte èn lange termijn op?

Afhankelijk van de ambitie en het nodig tijdspad kan het soms nuttiger zijn op regelingen in te zetten die minder grote bijdragen verstrekken, maar die veel beter passen bij de time to market van een bepaald product of proces. Bovendien, brengen lagere bedragen vaak een lagere administratieve last met zich mee, terwijl zij net zo’n grote impact kunnen leveren aan het gewenste resultaat. Ook hier is concretisering van een voorlopig tijdspad erg belangrijk om een idee te krijgen van de meest passende financieringsvorm.

Hoeveel tijd is er beschikbaar?

Nieuwe plannen uitwerken en realiseren kost inspanning en daarom is het goed om bij het verwerven van externe financiering te kijken wie er binnen de organisatie tijd heeft om 1. Het aanvraagtraject te coördineren 2. Bij succes (want daar gaan we vanuit) de uitvoering te realiseren. Is er nu sprake van een hoge productievraag in dezelfde periode en is er geen extra personeel voor handen? Dan moet hier een beslissing op gemaakt worden.

Vervolg

Met bovenstaande heb ik wellicht een handvat gegeven waarmee gestart kan worden wanneer iemand de opmerking maakt: ‘Daar moet je subsidie voor aanvragen!’.

Persoonlijk vind ik deze startfase het meest leuke in mijn werk: het kritisch meedenken en concreet maken van project ideeën!  En dan is het mooi terug te kunnen kijken naar projecten die van 0 naar 100 zijn gegaan door het zetje in de rug.