INNOVATIE BIJ PLUS PROJECTS – Interview met David-Paul Doornbos

Deze maand interviewde ik onze directeur en partner van Plus Projects, David-Paul Doornbos over zijn kijk op innovatie.

Wat is jouw visie op innovatie voor Plus Projects als bedrijf?

Ook bij Plus Projects kijken we voortdurend naar waar we kunnen innoveren. Dat zijn natuurlijk niet allemaal technische hoogstandjes. We innoveren niet echt zelf, maar we maken wèl slim gebruik van beschikbare nieuwe technologieën. Bijvoorbeeld Skype calls in plaats van dat we het hele land door rijden. Dat maakt ons flexibeler en bovendien werkt het positief op onze CO2 footprint. Onze innovatie is nu vooral gericht op hoe we onze werkprocessen slimmer, efficiënter en gebruiksvriendelijker kunnen inrichten. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze klanten.

Met welke innovaties bij/met klanten houdt Plus Projects zich bezig?

Innovatie bij onze klanten zie je in de vorm van de introductie van nieuwe diensten en dienstenpakketten of specifieke tools waarmee de administratieve belasting voor een aanvrager wordt verlicht. Zo denken we na over een Excel tool waarmee uren eenvoudig terug gemeld kunnen worden naar de subsidieverstrekker. Dit is ook veel minder foutgevoelig. Dat scheelt tijd bij de klant omdat er fouten worden voorkomen en zijn subsidieverantwoording dus sneller op orde is. Ook voor onszelf scheelt het tijd doordat er veel minder controle slagen uitgevoerd hoeven te worden.

Welk type innovaties of richtingen verwacht je vaker te zien in de toekomst?

De circulaire economie waarin grondstoffen worden hergebruikt en er geen afval meer ontstaat, komt steeds meer in de belangstelling te staan. Dat zie je in innovatieprojecten waarbij wij betrokken zijn gericht op de recycling van bijvoorbeeld tapijt of de ontwikkeling van een circulaire scrub crème op basis van calciet dat gewonnen wordt uit afvalwater. Je ziet ook dat er nieuwe subsidieregelingen en faciliteiten worden geïntroduceerd om circulaire projecten tot wasdom te laten komen. In onze praktijk komen we dan ook steeds vaker circulaire projecten tegen. We zijn nu betrokken bij een project waar teerhoudend asfalt wordt gerecycled en omgezet in elektriciteit en er minerale stoffen als zand, grind en vulstoffen worden teruggewonnen en weer toegepast kunnen worden in de beton en asfaltindustrie. Daarmee worden primaire grondstoffen gespaard wat anders uit steengroeves zou worden gehaald.

Wat zijn de grootste belemmeringen en/of valkuilen bij het aanvragen/realiseren van subsidie voor innovaties?

De regelgeving. Uiteraard moet men zich aan de (subsidie)spelregels houden, maar in de praktijk ervaren we toch ook wel dat regelgeving soms belemmerend kan werken. Bij de uitvoering van subsidieregelingen wordt dan vooral naar de letter en niet naar de geest van de regeling gehandeld. Hierdoor komen innovatieve of duurzame initiatieven veel langzamer tot ontwikkeling.

Waar zitten de grootste kansen en mogelijkheden?

Er liggen nog veel kansen voor ketensamenwerking en uitwisseling van bijvoorbeeld utiliteiten tussen nabijgelegen bedrijven waardoor overschotten efficiënter kunnen worden hergebruikt en benut. We komen veel praktijkvoorbeelden tegen van voor de hand liggende en innovatieve oplossingen van uitwisseling die niet tot uitvoering komen door bijvoorbeeld eiland-mentaliteit of kortetermijndoelstellingen. Terwijl hier toch – op de langere termijn – aanzienlijke besparingen kunnen liggen. Zo hebben we meegeschreven aan een projectvoorstel voor de verduurzaming van het cluster van petrochemische bedrijven in de Botlek regio door de uitwisseling van warmte tussen twee bedrijfslocaties voor het opwarmen van demiwater. In plaats van dat de overtollige warmte verloren te laten gaan als uitstoot binnen het ene bedrijf, wordt het hergebruikt voor het opwarmen van het demi-water ten behoeve van het petrochemisch cluster in de Botlek. Het demiwater wordt op een hogere temperatuur aangeleverd bij de eindgebruikers en afnemers in de Botlek, waardoor deze afnemers substantieel besparen op fossiele brandstoffen en daarmee gepaard gaande stookkosten voor het verder opwarmen. Kijk dus als bedrijf wat er in de nabije omgeving aan andere bedrijven gevestigd is en hoe deze complementair kunnen zijn aan de eigen processen.

Een goed idee?

Heb je zelf een goed idee en/of voorbeeld omtrent innovatie waar wij als organisatie mee aan de slag kunnen? Wij horen het graag! Laat het ons weten door je input te mailen naar info@plusprojects.nl.