Impact maken met innovatie; welke externe financiering is mogelijk?

Nederland stimuleert al sinds jaar en dag innovatie. Het is namelijk van belang dat wij voorop blijven lopen in de ontwikkeling van slimme, nieuwe producten en toepassingen.

De WBSO is een regeling die aardig ingeburgerd is in ondernemend Nederland. Welke andere mogelijkheden zijn er om optimaal gebruik te maken van externe financiering, waardoor de kosten èn de risico’s van de eerste onzekere fase van innovatieve ideeën afnemen?

Plus Projects heeft naast de WBSO in de dagelijkse praktijk te maken met de volgende -op innovatie gerichte- financieringsmogelijkheden.

MKB innovatiestimulering Regio en topsectoren (MIT)

Zowel de MIT-haalbaarheidsprojecten als de MIT-R&D samenwerkingsprojecten kunnen als vliegwiel fungeren voor innovatie.

  • MIT-haalbaarheidsprojecten bestaan uit een haalbaarheidsstudie, of uit een combinatie van een economische haalbaarheidsstudie en experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek. De subsidie bedraagt circa 40% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 25.000,-. Elk jaar omstreeks april/mei kunnen aanvragen voor deze subsidie ingediend worden.
  • MIT-R&D samenwerkingsprojecten zijn op elk vlak uitgebreider dan de bovengenoemde haalbaarheidsprojecten. Met minimaal 2 mkb’ers dient voor gezamenlijke rekening en risico een innovatieproject uitgevoerd te worden. Elk jaar begin september moeten de aanvragen gereed zijn en de maximale subsidie bedraagt € 350.000,– (circa 40% van de subsidiabele kosten).

Regionale & provinciale subsidieregelingen

Naast de bijdragen die provincies doen aan de MIT budgetten is er vaak ook specifieke aandacht voor regionale projecten die de innovatie- en concurrentiekracht in de regio bevorderen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Het regionaal investeringsfonds van de Fruitdelta Rivierenland dat onder andere studies, verkenningen, pilots en uitvoeringsprojecten ondersteunt gericht op Agri-business, Economie en Logistiek en Recreatie en Toerisme.
  • De regionale actieprogramma’s van de provincie Noord Brabant gericht op o.a. Smart industry, HTSM en Leisure ondersteunen pilots en experimenten.
  • Provincie Limburg definieerde de specifieke programma’s LimburgMakers en LimburgLogistiek die initiatieven van de maakindustrie en de logistieke sector mogelijk maakt.

Aansluiting Europese programma’s

Voor ondernemers die in de grensregio’s actief zijn is het ook interessant om de specifieke Interreg programma’s voor de desbetreffende regio te onderzoeken. Er zijn diverse Interreg-projecten die de stimulering van mkb’ers als speerpunt hebben, waardoor ook hier haalbaarheidsprojecten, experimenten en pilots ondersteund kunnen worden.
Bij deze regionale subsidieregelingen en via de Interreg-projecten bedragen de subsidies tussen de € 10.000,– en € 50.000,–.

Rol van Plus Projects

Plus Projects helpt bij het juist verwoorden van de ambities van een project, waarbij kritisch gekeken wordt naar de realiseerbaarheid en de verwachte impact. Daarnaast hebben wij een actieve rol bij het verbinden van mkb’ers die op zoek zijn naar een partner voor hun innovatie project. Momenteel is de MIT R&D samenwerking bij ons vol in de aandacht. Samenwerkingsverbanden worden onderzocht en de exacte voorwaarden en nodige inzet worden uitgewerkt zodat onze klanten hun innovatieproject weloverwogen instappen.

Wilt u weten of (en welke) mogelijkheden er zijn voor uw innovatie? Bel via 070 301 2420 of mail naar info@plusprojects.nl.