De belangrijkste EIA en MIA wijzigingen in 2021

Geschreven door Vincent Esposto, MSc

De duurzaamheidstransitie zou op alle vlakken van de maatschappij gestimuleerd moet worden. En Plus Projects draagt daar graag aan bij! Plus projects begeleidt klanten in het aanvragen van subsidies. De Energie-investeringsaftrek (EIA) en Milieu-investeringsaftrek (MIA) zijn twee subsidies waarin Plus Projects is gespecialiseerd. Deze fiscale regelingen worden ingezet om investeringen in energiezuinige en milieuvriendelijke technieken en middelen te stimuleren.

De stand van technieken voor de EIA en MIA veranderen ieder jaar. Plus, de eisen worden jaarlijks gewijzigd. Hierdoor wordt de duurzaamheidsuitdaging waar Nederland voor staat ieder jaar kritischer.

Daarom hebben wij een overzicht van de belangrijkste EIA en MIA wijzigingen in 2021 voor jullie gemaakt.

EIA

Bedrijven kunnen tot 45,5% van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst via de Energie-investeringsaftrek (EIA). In 2021 is er een beschikbaar budget van €149 miljoen. De Energielijst is een belangrijk onderdeel van de EIA. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen in de Energielijst:

Energielabelsprong

In 2021 wordt een energielabelsprong nog rendabelere! De aftopping per m2 is verhoogd van € 75 naar € 85 per m2 per labelsprong. Dit resulteert in een bedrag waarover EIA kan worden toegepast. Het gaat om minimaal drie labelsprongen, waarmee minimaal label B behaald moet worden. Concreet gaat dit in 2021 om € 9,67 verkrijgbaar netto voordeel per m2 gebruikersoppervlakte per labelsprong.

Verlichting

Betreffende LED verlichting zijn de technische eisen juist versimpeld. Eisen gebaseerd op l m/watt komen te vervallen. LED dient te voldoen aan een levensduurcriteria L90B50. De subsidie is maximaal €1.000 per armatuur. Plus, de aftopping wordt niet meer berekend over Lumen.

Transkritische CO2 koelinstallatie

De eisen voor transkritische CO2 koelinstallaties zijn verscherpt. Maar het wordt ook voordeliger om hier een EIA aanvraag op in te dienen. Voor de technische details kunt u hier de energielijst 2021 bezoeken of één van onze adviseurs raadplegen.

Algemene energiebesparing

Het is niet alleen mogelijk om energiebesparing te melden via specifieke technieken op de Energielijst. De algemene code maakt het mogelijk om algemenere energiebesparingstechnieken te melden. Deze meldingen werden de afgelopen jaren getoetst naar een minimale besparing per euro. Dit is gewijzigd naar een toets op terugverdientijd, die langer dan 5 jaar moet zijn.

MIA

Via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) kunnen bedrijven tussen 13,5% en 36% van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst.

Het groeiende thema onder de MIA is Circulaire Economie! Daardoor zijn er een aantal nieuwe kansen op de MIA lijst. Het is bijvoorbeeld weer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een circulair tapijt (met terugnamegarantie) en tapijttegels op basis van 80% gerecycled materiaal. Het toepassen van bakstenen en tegels van gerecycled materiaal, of isolatiemateriaal van gerecycled polystyreen of kalkhennep wordt ook gestimuleerd. Plus, de eisen voor het onder de MIA brengen van een circulair gebouw zijn aangepast om beter aan te sluiten op de haalbaarheid met de huidige stand van techniek.

BREEAM/GPR/LEED

Inhoudelijk zijn deze niet aangepast (eindescores zijn hetzelfde, MPG berekening, duurzaam hout, enz.). Wel is de aftoppingsregime aangepast. Het toepassen van een vegetatiedak zorgt in 2021 voor een hogere aftopping. Plus, de verkrijgbare MIA op de eerste 1000m2 van een pand wordt aanzienlijk verhoogd. Het kostenplaatje voor een certificeringstraject ziet er in 2021 beter uit.

 

Wil je meer weten over de EIA en MIA? Neem contact op met één van onze adviseurs of stuur ons een mail via info@plusprojects.nl.

Blijf maximaal op de hoogte van de laatste subsidiekansen, schrijf je hier in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.