De WBSO in 2021

Met Prinsjesdag is bekend gemaakt dat de WBSO in 2021 enige veranderingen ondergaat ten opzichte van vorige jaren. Dit is een direct gevolg van de impact van covid-19 op het bedrijfsleven. De eerste schijf van de WBSO zal tijdelijk van 32% naar 40% gaan.

De grens van de eerste schijf blijft op 350.000 euro. Ook de tweede schijf van 16% zal niet veranderen. De verhoging van de eerste schijf betekent al snel een significant voordeel voor ondernemers. Voor bedrijven wiens S&O kosten onder de 350.000 blijven zorgt de maatregel zelfs voor een 25% toename van het netto voordeel uit de WBSO. Dat betekent een flink voordeel op de loonbelasting.

Daarnaast wordt momenteel gekeken naar het veranderen van de definitie van S&O voor het ontwikkelen van programmatuur. Concreet zou het dan gaan om een versoepeling, waardoor meer soorten softwareontwikkeling voor de WBSO in aanmerking kunnen komen. Dit om mee te bewegen met de realiteit in softwareontwikkeling.

Tot slot tracht de overheid om de administratieve lasten van de WBSO te verlagen. In overleg met de belanghebbenden is besproken dat bedrijven dit kunnen doen door tijdig in overleg te treden met RVO over de kosten en uitgaven waarvoor zij WBSO willen aanvragen. Zo kunnen ze voorafgaand aan de aanvraag meer duidelijkheid krijgen welke kosten en uitgaven in aanmerking komen en hoe zij hier hun administratie voor kunnen inrichten.