De Informatieplicht energiebesparing, bent u er klaar voor?  

Vanaf 1 juli 2019 geldt de informatieplicht energiebesparing voor ongeveer 125.000 bedrijven en instellingen. Bent u goed voorbereidt?

De informatieplicht energiebesparing is een uitbreiding op de energiebesparingsplicht uit de Wet milieubeheer met als doel het stimuleren van energiebesparing. De ingang van de informatieplicht betekend voor ongeveer 125.000 bedrijven en instellingen dat zij genomen energiebesparende maatregelen uiterlijk 1 juli 2019 gerapporteerd moeten hebben bij de RVO.

U kunt uw energiebesparende maatregelen nu al rapporteren bij de RVO via eLoket. Nagaan of u moet voldoen aan de informatieplicht en de energiebesparingsplicht? Volg het stappenplan Informatieplicht en Energiebesparing (van de RVO):

  1. Bepaal uw elektriciteit- en aardgasverbruik

Bij een jaarlijks energieverbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas of aardgas-equivalent moet u voldoen aan de informatieplicht. Bij een lager verbruik is deze plicht niet op u van toepassing.

Let op! Het gaat om het totale verbruik, u mag zelf opgewekte energie, bijvoorbeeld zonne-energie of windenergie hier niet van aftrekken.

  1. Gebruik de relevante Erkende Maatregelenlijst

Ga na welke Erkende Maatregelenlijst voor uw bedrijfstak geldt. In deze lijst staan energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Is er voor uw bedrijf of instelling geen Erkende Maatregelenlijst? Zet dan op een rij welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen die voor uw bedrijf of instelling een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder.

  1. Rapporteer in eLoket

Om een rapport bij de RVO in te dienen heeft u eHerkenningsmiddel niveau 1 nodig. Houd er rekening mee dat het aanschaffen daarvan ongeveer 5 werkdagen duurt. Vervolgens kunt u een rapport aanmaken. U selecteert de voor u relevante bedrijfstak en geeft daarna per erkende maatregel aan of u deze heeft toegepast of niet en of u alternatieve maatregelen heeft genomen.

  1. Controle

Nu bent u klaar. Uw gemeente of omgevingsdienst kan uw rapportage inzien op eLoket en vervolgens controleren of u voldoet u aan de energiebesparingsplicht en informatieplicht.

Wacht niet tot het laatste moment, maar start nu met het nemen van energiebesparende maatregelen en het rapporteren daarvan! Kijk voor meer informatie over de energiebesparings- en informatieplicht op RVO.nl of ga rechtstreeks naar het interactieve stappenplan.

Energie besparen doen we samen

Het is op de lange termijn voordelig om nu in energiebesparende maatregelen te investeren, ongeacht of u nu wel of niet valt onder de energiebesparings- en informatieplicht. Om verder energiebesparing te stimuleren zijn er diverse subsidie- en investeringsmaatregelen beschikbaar. Denk hierbij aan verlichting, klimaat- en luchtbehandelingsinstallaties, efficiëntere meet-, regel- en gebruiksapparatuur, duurzame energieopwekking en bijvoorbeeld isolatie. Weten of er voor u interessante regelingen bij zitten? Neem dan contact met ons op via 070 301 2420, we helpen u graag verder!