Interreg V

Binnen het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) bestaan speciale programma’s gericht op Europese territoriale samenwerking: de Interreg programma’s. Samen met organisaties uit andere lidstaten kunnen consortia gevormd worden, die projectvoorstellen indienen bij Interreg. Economische structuurversterking en duurzame ontwikkeling zijn in de regel twee belangrijke speerpunten van de Interreg programma’s.

Interreg biedt subsidie voor projecten die aan de basis een interregionaal, grensoverschrijdend probleem hebben dat gezamenlijk door partijen in verschillende Europese landen aangepakt wordt. Overheden, kennisinstituten, non profit instellingen en bedrijven kunnen als partner deelnemen aan een Interreg-project. Bedrijven moeten wel rekening houden met specifieke voorwaarden bij deelname. Hun activiteiten mogen geen winstoogmerk hebben. Zij kunnen dus geen commercieel belang hebben bij deelname aan het project.

Altijd op de hoogte van het laatste subsidienieuws? Meld u aan voor de Plus Projects nieuwsbrief:

Aanmelden

Interreg kent drie categorieën:

Interreg A

Focust op transnationale samenwerkingsprojecten in de grensgebieden. Hierbij kan gedacht worden aan de Nederlandse grens met Duitsland en België, maar ook het grensgebied met Engeland valt onder dit programma. Tot en met 2020 bestaat Interreg A uit drie voor Nederland relevante programma’s:

  • Vlaanderen-Nederland
  • Duitsland-Nederland
  • 2 Zeeën

Interreg B

Interreg B beslaat twee gebieden:

  • NWE: Noord West Europa met de focus op transnationale samenwerking van vastgestelde regio’s in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Groot Brittannië en Ierland.
  • NSR: North Sea Region: Dit programma focust op transnationale samenwerking van vastgestelde regio’s in Nederland, België, Duitsland, Denemarken, Groot Brittannië, Zweden en Noorwegen.

Interreg Europe (voorheen Interreg C)

Interreg Europe beslaat alle regio’s in Europa. Dit programma richt zich op beleidsmatige projecten.

 

Bent u benieuwd naar uw mogelijkheden met Interreg V? Plus Projects heeft 15 jaar ervaring met subsidieadvies en projectplanning op nationaal en internationaal niveau. Dus neem vrijblijvend contact op met Marjolein Nijhuis voor een persoonlijk advies.

Contact

 

De subsidieregeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) ondersteunt integrale oplossingen die bijdragen aan de…

De OPZuid subsidieregeling is voor mkb-ondernemers uit Zuid-Nederland (Limburg, Noord-Brabant en Zeeland) om de ontwikkeling…

Wilt u investeren in het verbeteren van het energielabel van een bestaand bedrijfsgebouw? Dan biedt…

Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM) is het leveren…

MKB Idee is een regeling waarmee de overheid mkb’ers wilt stimuleren meer te investeren in…