Interreg V

Binnen het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) bestaan speciale programma’s gericht op Europese territoriale samenwerking: de Interreg programma’s. Samen met organisaties uit andere lidstaten kunnen consortia gevormd worden, die projectvoorstellen indienen bij Interreg. Economische structuurversterking en duurzame ontwikkeling zijn in de regel twee belangrijke speerpunten van de Interreg programma’s.

Interreg biedt subsidie voor projecten die aan de basis een interregionaal, grensoverschrijdend probleem hebben dat gezamenlijk door partijen in verschillende Europese landen aangepakt wordt. Overheden, kennisinstituten, non profit instellingen en bedrijven kunnen als partner deelnemen aan een Interreg-project. Bedrijven moeten wel rekening houden met specifieke voorwaarden bij deelname. Hun activiteiten mogen geen winstoogmerk hebben. Zij kunnen dus geen commercieel belang hebben bij deelname aan het project.

Interreg kent drie categorieën:

Interreg A

Focust op transnationale samenwerkingsprojecten in de grensgebieden. Hierbij kan gedacht worden aan de Nederlandse grens met Duitsland en België, maar ook het grensgebied met Engeland valt onder dit programma.

Interreg B

Interreg B beslaat twee gebieden:

  • NWE: Noord West Europa met de focus op transnationale samenwerking van vastgestelde regio’s in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Groot Brittannië en Ierland.
  • NSR: North Sea Region: Dit programma focust op transnationale samenwerking van vastgestelde regio’s in Nederland, België, Duitsland, Denemarken, Groot Brittannië, Zweden en Noorwegen.

Interreg Europe (voorheen Interreg C)

Interreg Europe beslaat alle regio’s in Europa.

Wilt u weten of uw projectidee aansluit bij Interreg? Neem dan contact op met Marjolein Nijhuis via 06-4127 7978/nijhuis@plusprojects.nl.

Eureka is een programma voor ondernemers en instellingen met internationale ambities, of die nog op…

Met de MIT-rekentool berekent u gemakkelijk en snel uw mogelijke subsidievoordeel. In uw productontwikkeling kunt…

U kunt WBSO aanvragen voor de ontwikkeling van een product, een productieproces, programmatuur en voor…

De innovatiebox is een interessante belastingmaatregel voor het innovatieve bedrijfsleven, omdat hiermee een korting van…