WBSO-rekentool

U kunt WBSO aanvragen voor de ontwikkeling van een product, een productieproces, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek (TWO). Personeelsuren, kosten en uitgaven (ja – ook die ene klimaatkast) toegewijd aan speuren en ontwikkeling (S&O) vallen onder deze regeling. Reken snel uw voordeel uit m.b.v. de rekentool en welk regime het voordeligste kan zijn: forfait of werkelijke kosten & uitgaven.

De OPZuid subsidieregeling is voor mkb-ondernemers uit Zuid-Nederland (Limburg, Noord-Brabant en Zeeland) om de ontwikkeling…

De subsidie Hernieuwbare Energie heeft als doel om de energiedoelstellingen voor minder kosten te behalen…

De subsidieregeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) ondersteunt integrale oplossingen die bijdragen aan de…

Wilt u investeren in het verbeteren van het energielabel van een bestaand bedrijfsgebouw? Dan biedt…

Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM) is het leveren…

MKB Idee is een regeling waarmee de overheid mkb’ers wilt stimuleren meer te investeren in…