WBSO: fiscale regeling voor research en development

Nederlandse Bedrijven – van starters, kleine zelfstandigen (ZZP) en mkb-bedrijven tot multinationals – kunnen de financiële lasten van R&D-projecten verlagen via de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). De WBSO is een fiscale regeling voor technisch innovatieve bedrijven. Hiermee krijgen bedrijven met de WBSO een tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers die speur- en ontwikkelwerk (S&O-werk) uitvoeren en een tegemoetkoming in de kosten en uitgaven, die gepaard gaan met het S&O-werk.
Het fiscale voordeel voor zowel loonkosten als andere kosten en uitgaven voor R&D kunt u verrekenen via de loonbelasting.

Een “allround” R&D regeling. 

Vanaf 2016 is de WBSO een “allround” R&D regeling. Hiervoor bestond de in 2012 geïntroduceerde RDA (Research & Development aftrek), die vanaf 1 januari 2016 met de WBSO samengevoegd. Toen werd het één instrument met de naam WBSO. Dus alle kwalificerende R&D-kosten (loonkosten en overige kosten en uitgaven) die een ondernemer maakt voor zijn/haar technische nieuwe innovaties en ontwikkelingen komen voor de WBSO in aanmerking.

Voordeelpercentages en bedragen

De fiscale regeling voor technisch innovatieve bedrijven biedt een aantrekkelijke korting op de kosten van R&D. Zo verkrijgt u op grond van de WBSO een korting van netto circa € 9,28 (forfaitair bedrag) in de loonbelasting op elk uur dat in technische innovatie wordt gestoken.

Voor de kosten en uitgaven gemoeid met het speur- en ontwikkelwerk kan een ondernemer kiezen tussen twee opties. Namelijk een forfaitair bedrag of het werkelijke bedrag aan kosten en uitgaven. Hiervoor kan Plus Projects samen met u berekenen welk regime voor u het meest interessante is.

De S&O-afdrachtvermindering wordt berekend over het totaal aan S&O-loonkosten enerzijds, plus de werkelijke kosten en uitgaven of het forfaitaire bedrag voor kosten en uitgaven anderzijds. Er gelden twee schijven met een verschillend voordeelpercentage:

  • Percentage eerste schijf (tot € 350.000): 32%
  • Percentage tweede schijf (> € 350.000): 16%
  • Percentage starters: 40%

 

WBSO voor twee soorten projecten

  • Technisch wetenschappelijk onderzoek (verklaring van een verschijnsel)
  • De ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van) producten, fysieke processen of programmatuur (ontwikkelprojecten)

Innovatiebox

Wanneer u zich kwalificeert voor de WBSO, de fiscale regeling voor technisch innovatieve bedrijven, dan kan dit tevens het toegangskaartje vormen voor de Innovatiebox. Maar dit is wel afhankelijk van de omvang van uw onderneming. Voor het innovatieve bedrijfsleven is de innovatiebox is een interessante belastingmaatregel, omdat men hiermee een korting van maximaal 20% op de te betalen vennootschapsbelasting kan verkrijgen.

Wilt u meer weten over de WBSO en de innovatiebox? Neem dan contact op met David Paul Doornbos via 06-5136 7024 of doornbos@plusprojects.nl

 

Met de MIT-rekentool berekent u gemakkelijk en snel uw mogelijke subsidievoordeel. In uw productontwikkeling kunt…

U kunt WBSO aanvragen voor de ontwikkeling van een product, een productieproces, programmatuur en voor…

De innovatiebox is een interessante belastingmaatregel voor het innovatieve bedrijfsleven, omdat hiermee een korting van…

De RAAK subsidie (Regionale actie en aandacht voor kenniscirculatie) heeft als doelstelling de kennisuitwisseling tussen…

De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij het opstarten van…