WBSO: fiscale regeling voor research en development

Nederlandse Bedrijven – van starters, kleine zelfstandigen (ZZP) en mkb-bedrijven tot multinationals – kunnen de financiële lasten van R&D-projecten verlagen via de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). De WBSO is een fiscale regeling voor technisch innovatieve bedrijven. Hiermee krijgen bedrijven met de WBSO een tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers die speur- en ontwikkelwerk (S&O-werk) uitvoeren en een tegemoetkoming in de kosten en uitgaven, die gepaard gaan met het S&O-werk.
Het fiscale voordeel voor zowel loonkosten als andere kosten en uitgaven voor R&D kunt u verrekenen via de loonbelasting.

Een “allround” R&D regeling. 

Vanaf 2016 is de WBSO een “allround” R&D regeling. Hiervoor bestond de in 2012 geïntroduceerde RDA (Research & Development aftrek), die vanaf 1 januari 2016 met de WBSO samengevoegd. Toen werd het één instrument met de naam WBSO. Dus alle kwalificerende R&D-kosten (loonkosten en overige kosten en uitgaven) die een ondernemer maakt voor zijn/haar technische nieuwe innovaties en ontwikkelingen komen voor de WBSO in aanmerking.

Voordeelpercentages en bedragen

De fiscale regeling voor technisch innovatieve bedrijven biedt een aantrekkelijke korting op de kosten van R&D. Zo verkrijgt u op grond van de WBSO een korting van netto circa € 9,28 (forfaitair bedrag) in de loonbelasting op elk uur dat in technische innovatie wordt gestoken.

Voor de kosten en uitgaven gemoeid met het speur- en ontwikkelwerk kan een ondernemer kiezen tussen twee opties. Namelijk een forfaitair bedrag of het werkelijke bedrag aan kosten en uitgaven. Hiervoor kan Plus Projects samen met u berekenen welk regime voor u het meest interessante is.

De S&O-afdrachtvermindering wordt berekend over het totaal aan S&O-loonkosten enerzijds, plus de werkelijke kosten en uitgaven of het forfaitaire bedrag voor kosten en uitgaven anderzijds. Er gelden twee schijven met een verschillend voordeelpercentage:

    • Eerste schijf (tot € 350.000): 32%
    • Tweede schijf (> € 350.000): 16%
    • Percentage starters: 40%
Bereken direct en gemakkelijk uw mogelijk financieel voordeel met onze WBSO-rekentool

Bereken direct

 

WBSO voor twee soorten projecten

  • Technisch wetenschappelijk onderzoek (verklaring van een verschijnsel)
  • De ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van) producten, fysieke processen of programmatuur (ontwikkelprojecten)

Innovatiebox

Wanneer u zich kwalificeert voor de WBSO, de fiscale regeling voor technisch innovatieve bedrijven, dan kan dit tevens het toegangskaartje vormen voor de Innovatiebox. Maar dit is wel afhankelijk van de omvang van uw onderneming. Voor het innovatieve bedrijfsleven is de innovatiebox is een interessante belastingmaatregel, omdat men hiermee een korting van maximaal 20% op de te betalen vennootschapsbelasting kan verkrijgen.

 Plus Projects heeft 15 jaar ervaring met subsidieadvies en projectplanning op nationaal en internationaal niveau. Wij leveren maximaal subsidieadvies voor duurzame en innovatieve projecten van onze klanten zoals Q42, Primephonic en Tractive. Wilt u meer weten over de WBSO en de innovatiebox? Neem dan contact op met David Paul Doornbos via 06-5136 7024 of doornbos@plusprojects.nl

 

De subsidieregeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) ondersteunt integrale oplossingen die bijdragen aan de…

De OPZuid subsidieregeling is voor mkb-ondernemers uit Zuid-Nederland (Limburg, Noord-Brabant en Zeeland) om de ontwikkeling…

Wilt u investeren in het verbeteren van het energielabel van een bestaand bedrijfsgebouw? Dan biedt…

Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM) is het leveren…

MKB Idee is een regeling waarmee de overheid mkb’ers wilt stimuleren meer te investeren in…