Urban Energy

Urban Energy stimuleert onderzoek naar en ontwikkeling van producten en diensten voor duurzame energieopwekking, energiebesparing en een flexibele, betrouwbare energie-infrastructuur in de gebouwde omgeving. Urban Energy is een belangrijk én omvangrijk programma binnen de Topsector Energie.

Programmalijnen Urban Energy

Er wordt onderscheid gemaakt tussen 5 programmalijnen, waarbinnen projecten kunnen worden ingediend:

 • Zonnestroomtechnologieën (PV): wafer-gebaseerde kristallijn silicium-, dunne film- en hybride- PV technologieën, en systeemcomponenten & diensten.
  Ambities: verlagen van de productiekosten, verhogen van de omzettingsrendementen en het ontwikkelen van innovatieve producten en diensten op het niveau van een PV systeem.
 • Warmte en koude installaties: warmtepompen & -afgifte, zonnecollectoren, ventilatie, warmte- en koudeopslag, integratie componenten.
  Ambities: verhoging van de energie- en kostenefficiency, comfort en gezondheid, installatiegemak en compactheid.
 • Multifunctionele bouwdelen voor utiliteit, woningen en civiele infra.
  Ambities: verdere ontwikkeling van duurzame, energieleverende en energiebesparende bouwdelen, met integratie van functies als isolatie, opwekking, afgifte, opslag, ventilatie, daglicht, bouwconstructie, etc.
 • Flexibele energie infrastructuur: tools voor (her)ontwerp, monitoring & control, LT warmte & koude netten, ondergrond voor opwekking en opslag van warmte, informatie- & datamanagement.
  Ambities: inzicht in en optimalisering van kosten en baten, inzicht in de conditie, flexibele componenten, beheersbare verstoringen en investeringen voor een duurzame energievoorziening.
 • Energieregelsystemen en -diensten: (zelflerende) intelligente regelsystemen en diensten, inzet van opslag, prijsmechanismen.
  Ambities: optimalisering van opwekking, opslag en gebruik (incl. van elektrisch vervoer), rekening houdend met gezondheid en comfort, energiebesparing en verhoging van de flexibiliteit van het systeem met opslagtechnologieën en dynamische verrekeningen van energie.

Voor wie is de stimuleringsregeling Urban Energy interessant?

Urban Energy is specifiek bedoeld voor samenwerkingsverbanden waaraan minimaal één ondernemer deelneemt. De deelnemers doen mee voor eigen rekening en risico aan het project. Een evenredige deelname is hierbij een pré.

Pitch uw projectidee Urban Energy

Voordat het consortium een volledige aanvraag indient, kan – dit jaar voor het eerst – een projectidee worden gepitched voor een commissie, waarna een advies gegeven wordt hoe uw aanvraag geoptimaliseerd kan worden. Met deze pitch, die maximaal 2 A-4’tjes mag beslaan, krijgt u in feite de mogelijkheid om uw projectidee te toetsen. Let op: pré-pitchen kan tot en met 16 mei 2016. De pitches zullen vervolgens eind mei en begin juni per programmalijn plaatsvinden bij RVO in Utrecht. Hier krijgt u kort de gelegenheid om uw Urban Energy pitch toe te lichten.

Uw projectidee Urban Energy indienen

Op basis van eventuele tips van de expertcommissie die tijdens pitch naar voren zijn gekomen, mag u vervolgens een volledige aanvraag indienen. Projectaanvragen dienen uiterlijk 13 september 2016 ingediend te worden. Of uw project voor subsidie in aanmerking komt, wordt beoordeeld na sluiting van de tender op basis van de aanvraag zoals u die uiteindelijk ingediend heeft.

Meer weten over de stimuleringsregeling Urban Energy?

Wilt u meer weten over de stimuleringsregeling Urban Energy voor TKI? Neem dan contact op via info@plusprojects.nl of 070 301 2420.

Eureka is een programma voor ondernemers en instellingen met internationale ambities, of die nog op…

Met de MIT-rekentool berekent u gemakkelijk en snel uw mogelijke subsidievoordeel. In uw productontwikkeling kunt…

U kunt WBSO aanvragen voor de ontwikkeling van een product, een productieproces, programmatuur en voor…

De innovatiebox is een interessante belastingmaatregel voor het innovatieve bedrijfsleven, omdat hiermee een korting van…