MOOI

De subsidieregeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) ondersteunt integrale oplossingen die bijdragen aan de klimaatdoelen. Daarom moet deze aanpak centraal staan binnen de consortia in aanmerking komen. Kortom, richt deze regeling zich op projecten voor ‘Wind op zee’, ‘Hernieuwbare energie op land’, ‘Gebouwde omgeving’ en de ‘Industrie’.

Thema’s

De MOOI heeft 4 thema’s.

  • Wind op Zee
  • Hernieuwbaar op Land
  • Gebouwde Omgeving
  • Industrie

Topsectoren

De Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de MMIP’s die aan de basis liggen van de MOOI-regeling. Daarom kunnen zij mogelijke indieners adviseren bij het vinden van goede partners en samenwerkingsverbanden.

Altijd op de hoogte van het laatste subsidienieuws? Meld u aan voor de Plus Projects nieuwsbrief:

Aanmelden

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de MOOI-regeling moet een project voldoen aan de volgende voorwaarden:
Ten eerste moeten aanvragers een innovatieplan voorleggen met daarin SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) opgestelde mijlpalen om de voortgang te kunnen volgen. Ten tweede moeten projecten een flinke omvang hebben en in het project moet duidelijk sprake zijn van een integrale aanpak. Daarom moeten meerdere bedrijven uit de innovatieketen aangesloten zijn bij het project. Tot slot zijn dit bij voorkeur organisaties vanuit verschillende disciplines en consortia.

Aanvragen

Bent u benieuwd naar meer informatie over de subsidieregeling MOOI en klimaatdoelen? Of wilt u uw projectidee eens nader bespreken? Samenwerkende partijen kunnen al vroeg de eerste schetsen van hun voorstel indienen. Want in deze vereiste voorronde wordt getoetst of de aanvraag aansluit op de regeling. Ook hier helpt Plus Projects graag bij. Plus Projects heeft 15 jaar ervaring met subsidieadvies en projectplanning op nationaal en internationaal niveau. Dus neem vrijblijvend contact op met Marjolein Nijhuis.

Contact

De subsidieregeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) ondersteunt integrale oplossingen die bijdragen aan de…

De OPZuid subsidieregeling is voor mkb-ondernemers uit Zuid-Nederland (Limburg, Noord-Brabant en Zeeland) om de ontwikkeling…

Wilt u investeren in het verbeteren van het energielabel van een bestaand bedrijfsgebouw? Dan biedt…

Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM) is het leveren…

MKB Idee is een regeling waarmee de overheid mkb’ers wilt stimuleren meer te investeren in…