Subsidieregeling Indirecte emissiekosten (ETS)

Heeft u als ondernemer hogere elektriciteitskosten door emissiehandel en bent u actief in de primaire industrie? Dan kunt u hiervoor via de subsidieregeling Indirecte emissiekosten ETS (Emission Trading Scheme) compensatie ontvangen.

Subsidieregeling Indirecte emissiekosten ETS in het kort

Ondernemingen die te maken krijgen met hogere elektriciteitskosten door emissiehandel kunnen de subsidie aanvragen. Zij hebben te maken met concurrentie uit landen waar geen hogere elektriciteitsprijzen gelden door CO2-kosten. 15 bedrijfstakken komen hiervoor in aanmerking. Dit zijn onder andere producenten uit de aluminium-, staal-, kunstmest-, papier- en kunststoffensector.

Ervaringen met de eerste subsidieronde in 2014

In 2014 was in totaal EUR 77 miljoen subsidie beschikbaar voor aanvragers. Plus Projects heeft in de eerste subsidieronde goede resultaten behaald met subsidieaanvragen voor de ETS.

Meer informatie over de Subsidieregeling Indirecte emissiekosten ETS?

Neem dan contact op met David Paul Doornbos via 06-5136 7024 of doornbos@plusprojects.nl.

De innovatiebox is een interessante belastingmaatregel voor het innovatieve bedrijfsleven, omdat hiermee een korting van…

De RAAK subsidie (Regionale actie en aandacht voor kenniscirculatie) heeft als doelstelling de kennisuitwisseling tussen…

De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij het opstarten van…