Demonstratieprojecten Energie Innovatie (DEI+)

Ontwikkel of heb jij een nieuwe technologie of dienst op het gebied van energiebesparing of duurzame energieopwekking? Dan kom jij mogelijk in aanmerking voor de speciale subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+). Jij kan  als ondernemer of eindgebruiker subsidie aanvragen voor pilotprojecten en demonstratieprojecten gericht op energie en duurzaamheid.

Breed scala aan DEI-subsidieprojecten mogelijk

De subsidie helpt ondernemers bij het opzetten van een pilot of demonstratieproject om de nieuwe dienst of technologie te testen in de praktijk in een proefopstelling of te demonstreren. De projecten zitten in de laatste fase van ontwikkeling voor de marktintroductie (TRL9 level). Daarom wordt de subsidieregeling opengesteld voor een breed scala aan technologieën en diensten voor verdere stimulering en uitrol van duurzame energie. Ter illustratie komen in 2020 de volgende thema’s aan bod:

 • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen
 • CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage)
 • Circulaire economie (voor projecten met meer dan €3 miljoen subsidie
 • Energie-efficiëntie
 • Hernieuwbare energie (incl. flexibilisering van het elektriciteitssysteem, waaronder waterstof en ruimtelijke inpassing)
 • Lokale infrastructuur
 • Overige CO2-reducerende maatregelen in de industrie of elektriciteitssector

Lees hier meer over de Thema’s DEI+ subsidie 2021.

Het doel van de DEI+

De DEI+ ondersteunt pilot- en demonstratieprojecten die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van de CO2-emissie in 2030. Dit is inclusief flexibilisering van het energiesysteem en een optimale benutting van het energielandschap (ruimte). De DEI+ biedt de mogelijkheid aan om nieuwe technologieën of diensten te demonstreren en zo een etalage te bieden om toegang tot de markt te krijgen. Voor Nederland nieuwe (toepassingen van) apparaten, systemen of technieken, die CO2-reduceren, worden door het bedrijfsleven in de praktijk toegepast.

Met de subsidieregeling wordt de mogelijkheid geboden om nieuwe technologieën of diensten te demonstreren en zo een etalage te bieden om toegang tot de markt te krijgen. Je kunt dus subsidie aanvragen voor pilotprojecten en demonstratieprojecten. In een pilotproject kun je een nieuwe technologie testen en verbeteren in een proefopstelling die representatief is voor de praktijk. In een demonstratieproject investeert u in een productie-installatie die ook na afloop van het subsidieproject in gebruik blijft.

Voorwaarden DEI+

De DEI+ staat open voor zowel klein-, midden- en grootbedrijf. Daarnaast is het mogelijk om als samenwerkingsverband, waarin ten minste één onderneming participeert een aanvraag in te dienen. Gemeenten en provincies mogen partner zijn, maar kunnen geen subsidie ontvangen. . Ten slotte gelden onder meer de volgende voorwaarden:

 • De gevraagde subsidie bedraagt  maximaal € 15.000.000;
 • Het project moet binnen 4 jaar afgerond zijn;
 • Als subsidieaanvrager van een demonstratieproject moet je eigenaar blijven van het     project waar je in investeert;
 • Projectkosten die direct toe te rekenen zijn aan het project komen in aanmerking voor de subsidie.

Binnen een demonstratieproject gelden verschillende subsidiepercentages, afhankelijk van de aard van de projectactiviteiten (bijvoorbeeld demonstratie, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling). Wanneer de aanvrager een mkb’er is, kunnen subsidie-opslagen tot 20% gelden.

Meer informatie?

Plus Projects heeft 15 jaar ervaring met subsidieadvies en projectplanning op nationaal en internationaal niveau. Wij leveren maximaal subsidieadvies voor duurzame en innovatieve projecten van onze klanten. Wilt u weten of de DEI+ regeling interessant is voor uw project van energiebesparing of energieopwekking? Neem contact op met Marjolein Nijhuis via 06-4127 7978 of nijhuis@plusprojects.nl om uw projectideeën te bespreken.
Altijd op de hoogte van het laatste subsidienieuws? Meld u aan voor de Plus Projects nieuwsbrief:

Aanmelden

 

De subsidieregeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) ondersteunt integrale oplossingen die bijdragen aan de…

De OPZuid subsidieregeling is voor mkb-ondernemers uit Zuid-Nederland (Limburg, Noord-Brabant en Zeeland) om de ontwikkeling…

Wilt u investeren in het verbeteren van het energielabel van een bestaand bedrijfsgebouw? Dan biedt…

Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM) is het leveren…

MKB Idee is een regeling waarmee de overheid mkb’ers wilt stimuleren meer te investeren in…