Subsidie voor investeringen in Groningen (Regionale Investeringssteun Groningen)

Het ministerie van Economische Zaken en de Provincie Groningen stellen samen €40 miljoen beschikbaar voor ondernemingen in Groningen, specifiek in de Eemsdelta en op de Zernike-campus. De subsidieregeling Regionale Investeringssteun Groningen (RIG) geeft subsidiemogelijkheden voor zowel investeringen vanuit het MKB als vanuit grote ondernemingen.

Subsidie voor investeringsprojecten Groningen

RIG 2014 biedt subsidie voor vier verschillende investeringsprojecten:

  1. Een vestigingsproject, waarbij daadwerkelijk een nieuw bedrijf wordt gesticht.
  2. Een fundamenteel wijzigingsproject, waarbij het volledige productieproces fundamenteel gewijzigd wordt.
  3. Een uitbreidingsproject, waarbij de capaciteit van een bestaand bedrijf in dezelfde gemeente wordt uitgebreid.
  4. Een diversificatieproject, waarbij een nieuwe aanvullende bedrijfsactiviteit wordt ontwikkeld.

Grote ondernemingen komen alleen in aanmerking voor een vestigingsproject of een diversificatieproject. MKB’ers kunnen een subsidieaanvraag indienen voor alle projecten.

Hoogte van de investeringssubsidie per project

De hoogte van de subsidie wordt bepaald op basis van de mate waarin het project bijdraagt aan de doelstellingen van de RIG. Er is maximaal 30% subsidie mogelijk op de projectkosten (bij de hoogste score van een klein bedrijf). In het projectplan dient specifiek aandacht besteed te worden aan economische structuur, innovatiegerichtheid en werkgelegenheid. Op basis van de scores op deze onderdelen en de bedrijfsgrootte wordt de hoogte van de subsidie bepaald. De subsidiabele kosten moeten minimaal € 1.000.000,– bedragen. De maximale subsidie bedraagt € 7.500.000.

Budget regionale investeringssubsidie RIG

Het totale budget bedraagt € 40 miljoen en wordt vooralsnog verdeeld over vier subsidierondes van € 10 miljoen.

Wanneer uw subsidieaanvraag indienen?

Op 15 oktober 2014 startte de eerste subsidieronde van de RIG waarbij de eerste € 10 miljoen beschikbaar werd gesteld. Deze ronde is inmiddels gesloten.

De subsidieregeling loopt in totaal vier jaar. Het is mogelijk dat de volgende ronde begin 2015 reeds opengesteld wordt. De subsidieregeling gaat uit van het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.

Meer informatie over RIG 2014?

Neem dan contact op met Marjolein Nijhuis via 06-4127 7978/nijhuis@plusprojects.nl.

Met de MIT-rekentool berekent u gemakkelijk en snel uw mogelijke subsidievoordeel. In uw productontwikkeling kunt…

U kunt WBSO aanvragen voor de ontwikkeling van een product, een productieproces, programmatuur en voor…

De innovatiebox is een interessante belastingmaatregel voor het innovatieve bedrijfsleven, omdat hiermee een korting van…

De RAAK subsidie (Regionale actie en aandacht voor kenniscirculatie) heeft als doelstelling de kennisuitwisseling tussen…

De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij het opstarten van…