Starters International Business (SIB)

Mkb ondernemers met geen of weinig ervaring op het gebied van zakendoen op buitenlandse markten, kunnen via de regeling Starters International Business (SIB) gebruik maken van drie instrumenten: Kennisvouchers, missievouchers en coachingsvouchers.

  • Coachingsvouchers: Met een adviseur onderzoekt u uw mogelijkheden in het buitenland en werkt u naar een concreet actieplan toe. De voucher is 6 maanden geldig. De voucherwaarde is € 2.400 (exclusief btw).
  • Missievouchers: Voor deelname aan een meerdaagse uitgaande handelsmissie of een collectieve beursinzending. De activiteit waarvoor u een aanvraag indient moet binnen 12 maanden plaats vinden. De waarde van de voucher is maximaal € 1.500 of 50% van de deelnameprijs.
  • Kennisvouchers: Voor het inhuren van juridisch en fiscaal adviseurs die bekend zijn met de regelgeving in het exportland. De voucher is 6 maanden geldig en heeft een waarde van maximaal € 2.500 (exclusief btw) of 50% van de advieskosten.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over subsidies bij export? Neem dan contact op met Marjolein Nijhuis via 06-4127 7978/nijhuis@plusprojects.nl.

De innovatiebox is een interessante belastingmaatregel voor het innovatieve bedrijfsleven, omdat hiermee een korting van…

De RAAK subsidie (Regionale actie en aandacht voor kenniscirculatie) heeft als doelstelling de kennisuitwisseling tussen…

De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij het opstarten van…