Starters International Business (SIB)

Mkb-ondernemers met geen of weinig ervaring op het gebied van internationaal zakendoen, kunnen gebruik maken van de Starters International Business (SIB). Daarmee kunnen ze gebruik maken van verschillende instrumenten om hun internationale ambities te ondersteunen.

Instrumenten voor internationaal zakendoen

  • Coachingsvouchers: Met een adviseur onderzoekt u uw mogelijkheden in het buitenland en werkt u naar een concreet actieplan toe. De voucher is 6 maanden geldig. Daarnaast heeft de voucher een totaalwaarde van € 2.400 (exclusief btw).
  • Missievouchers: Voor deelname aan een meerdaagse uitgaande handelsmissie of een collectieve beursinzending. De activiteit waarvoor u een aanvraag indient moet binnen 12 maanden plaats vinden. Tot slot is de waarde van de voucher maximaal € 1.500 of 50% van de deelnameprijs.
  • Kennisvouchers: Voor het inhuren van juridisch en fiscaal adviseurs die bekend zijn met de regelgeving in het exportland. Zo is de voucher 6 maanden geldig. Daarnaast heeft de voucher een waarde van maximaal € 2.500 (exclusief btw) of 50% van de advieskosten.
  • Marktentree vouchers: Voor begeleiding bij het betreden van een nieuwe markt. Daarom kunt u met deze voucher met korting een externe deskundige inhuren die u begeleidt. Tot slot is de voucher een tegemoetkoming van 50% in de kosten tot een maximum € 2.500.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over subsidies bij export en internationaal zakendoen met SIB? Plus Projects heeft 15 jaar ervaring met subsidieaanvragen en advies op nationaal en internationaal niveau. Neem contact op met Marjolein Nijhuis via 06-4127 7978/nijhuis@plusprojects.nl.

Eureka is een programma voor ondernemers en instellingen met internationale ambities, of die nog op…

Met de MIT-rekentool berekent u gemakkelijk en snel uw mogelijke subsidievoordeel. In uw productontwikkeling kunt…

U kunt WBSO aanvragen voor de ontwikkeling van een product, een productieproces, programmatuur en voor…

De innovatiebox is een interessante belastingmaatregel voor het innovatieve bedrijfsleven, omdat hiermee een korting van…