Sportinnovator

In 2015 startte het subsidie programma Sportinnovator met als doel het economische en maatschappelijke rendement van kennis en innovatie in de sport te verhogen. De opgedane kennis wordt verzameld door het Sport Data Valley om met behulp van analyses nieuwe mogelijkheden te vinden voor de toekomst.

Subsidiemogelijkheden Sportinnovator

Het is mogelijk om voor drie projectsoorten een subsidieaanvraag in te dienen:

 • Een sportinnovator idee: Een sportinnovator idee is een concept voor een vernieuwend product of dienst op het gebied van (top)sport en bewegen. Subsidie voor een idee kan worden aangevraagd door elke rechtspersoon en/of een consortium van partijen. Er wordt maximaal €25.000, – per aanvrager uitgekeerd.
 • Sportinnovator project: In een sportinnovator project wordt een technologische en/of sociale innovatie ontwikkeld en op de markt gezet. De aanvraag voor projecten is bestemd voor een combinatie van partijen; sport, bedrijfsleven, onderzoek en/of overheid. Een project duurt maximaal 2 jaar en de maximale subsidie is € 200.000,–.
 • Sportinnovator centrum: Een Sportinnovator centrum is een hoogwaardige ontmoetingsplek waar rendabele innovaties worden ontwikkeld. Per aanvraag is maximaal €75.000,– beschikbaar. Indien een centrum niet wordt gecertificeerd, maar wel binnen 6 maanden op het gewenste niveau kan zitten, kan men een verlaagd bedrag van €20.000, – toekennen.

Criteria & voorwaarden voor subsidie

Bij de beoordeling wordt onder andere naar de volgende criteria gekeken:

 • Benodigdheden zijn aantoonbaar aanwezig om binnen 6 maanden een werkend(e) prototype of dienst op te leveren (Sportinnovator idee);
 • Innovativiteit;
 • Impact voor de sport;
 • Economisch rendement en/of maatschappelijke waarde;
 • Kans van slagen op basis van het plan;
 • Sectoroverschrijdende samenwerking (Sportinnovator project);
 • Cofinanciering van 50% (Sportinnovator centrum);
 • 5% van de jaaromzet van de innovatie 2 jaar na afloop van het project vloeit terug naar het programma (het toegekende subsidiebedrag is het maximum) (Sportinnovator project);
 • Status quo van operationele zaken (Sportinnovator centrum);
 • Lokale samenwerking (Sportinnovator centrum).

Meer informatie over de sportinnovator regeling?

Neem dan contact op met Marjolein Nijhuis via 06-4127 7978/nijhuis@plusprojects.nl.

Eureka is een programma voor ondernemers en instellingen met internationale ambities, of die nog op…

Met de MIT-rekentool berekent u gemakkelijk en snel uw mogelijke subsidievoordeel. In uw productontwikkeling kunt…

U kunt WBSO aanvragen voor de ontwikkeling van een product, een productieproces, programmatuur en voor…

De innovatiebox is een interessante belastingmaatregel voor het innovatieve bedrijfsleven, omdat hiermee een korting van…