SME-Instrument

Het SME-Instrument biedt innovatieve mkb’ers de mogelijkheid om subsidie aan te vragen binnen Horizon2020. Specifiek gaat het om subsidie voor risicovolle, innovatieve producten, diensten of processen, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen haalbaarheidsstudies (fase 1) en ontwikkelingsprojecten (fase 2).

SME-instrument in het kort

Het SME-instrument is opgezet om het mkb in Europa te stimuleren tot innovatie. Met name het mkb met een sterke groeiambitie en aansluiting bij het ontwikkelen van innovatieve producten binnen één of meer van de 13 geselecteerde thema’s. In totaal is een budget beschikbaar van 616,2 miljoen euro, waarvoor tot en met 2020 doorlopend aanvragen ingediend kunnen worden.

Het SME-instrument onderscheidt 3 fasen in de ontwikkeling van een nieuw product:

  • Fase 1: Haalbaarheidsstudie;
 subsidie €50.000, tot 100% van de begroting, duur 6 maanden
  • Fase 2: Ontwikkelingsproject (R&D / demonstratie);
 financiering €1 tot €3 miljoen, maximaal 70% van begroting, duur 12-24 maanden
  • Fase 3: Commercialisatie (geen subsidie)

Een aanvraag indienen voor het SME-instrument?

De subsidieregeling loopt door tot en met 2020, met jaarlijks 4 data waarna beoordeling plaatsvindt. In 2020 kunt geen aanvraag voor fase 1 meer indienen. De cut-off data voor fase 2 aanvragen zijn als volgt:

  • 8 januari 2020 (17:00)
  • 18 maart 2020 (17:00)
  • 19 mei 2020 (17:00)
  • 7 oktober 2020 (17:00)

Meer weten?

Wilt u weten of u voor de ontwikkeling van uw innovatieve product gebruik kunt maken van deze regeling? Neem dan contact op met Marjolein Nijhuis via 06-4127 7978/nijhuis@plusprojects.nl.

contact

De innovatiebox is een interessante belastingmaatregel voor het innovatieve bedrijfsleven, omdat hiermee een korting van…

De RAAK subsidie (Regionale actie en aandacht voor kenniscirculatie) heeft als doelstelling de kennisuitwisseling tussen…

De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij het opstarten van…