Regionaal economisch actieprogramma Brabant (REAP)

Samenwerkingsverbanden bestaande uit ondernemers, kennisinstellingen en/of gemeenten in Noord-Brabant kunnen gebruik maken van subsidie voor projecten die leiden tot meer werkgelegenheid en economische groei in de regio.

Regionaal Economisch ActieProgramma Noord-Brabant

Het Regionaal Economisch ActieProgramma (REAP) heeft een aanjaagfunctie en richt zich primair op onder andere ondernemers, kennisinstellingen en gemeenten met projecten in de start- of experimentele fase. Hierbij kan worden gedacht aan het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie, het uitwerken van een business case, het opzetten van een pilot of de ontwikkeling van een prototype van een nieuw product of dienst. Bijvoorbeeld een onderzoek naar de haalbaarheid van een “shared facility” waarin het bedrijfsleven en kennisinstellingen met elkaar kunnen samenwerken en innoveren.

Subsidie voor bepaalde sectoren uit de strategische agenda van Noord-Brabant

Vanuit REAP worden doorgaans alleen samenwerkingsprojecten ondersteund (m.u.v.
REAP Noordoost Brabant) die bijdragen aan de strategische agenda van Noord-Brabant. Deze richt zich op het versterken van onder andere de sectoren Aerospace, Maintenance, Logistiek, Biobased Economy en de zorgsector.

Projecten moeten leiden tot aantoonbare economisch toegevoegde waarde, in de vorm van:

  • nieuwe werkgelegenheid
  • behoud van bedreigde werkgelegenheid
  • innovatieve methoden en technieken
  • versterking van de concurrentiepositie van het regionale bedrijfsleven
  • verbetering van het vestigingsklimaat
  • stimulering van duurzame ontwikkeling in de regio.

Subsidie voor vier Noord-Brabantse regio’s

Noord-Brabant kent vier verschillende regio’s: Metropool regio Eindhoven, Noordoost Brabant, West-Brabant en Midden Brabant. Elke regio heeft haar eigen REAP regeling waar lokale ondernemers een aanvraag kunnen indienen. Voor de vier subsidieregelingen geldt een subsidie van 50% van de subsidiabele kosten. Vanuit de regelingen zijn de volgende maximale bijdragen mogelijk:

  • REAP Metropool regio Eindhoven € 90.000,–
  • REAP West-Brabant € 25.000,–
  • REAP Midden Brabant € 25.000,–
  • REAP Noordoost Brabant € 50.000,–

REAP subsidie aanvragen?

Alleen samenwerkingsverbanden bestaande uit ten minste twee risicodragende partijen (waarvan bij voorkeur één deelnemend bedrijf) kunnen subsidie aanvragen (m.u.v.
REAP Noordoost Brabant). Een belangrijke voorwaarde is dat het project door alle aanvragers in het samenwerkingsverband wordt gedragen. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

Meer informatie over REAP subsidie?

Neem dan contact op via info@plusprojects.nl of 070 301 2420.

Met de MIT-rekentool berekent u gemakkelijk en snel uw mogelijke subsidievoordeel. In uw productontwikkeling kunt…

U kunt WBSO aanvragen voor de ontwikkeling van een product, een productieproces, programmatuur en voor…

De innovatiebox is een interessante belastingmaatregel voor het innovatieve bedrijfsleven, omdat hiermee een korting van…

De RAAK subsidie (Regionale actie en aandacht voor kenniscirculatie) heeft als doelstelling de kennisuitwisseling tussen…

De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij het opstarten van…