Programma Meer Veerkracht, Langer Thuis

Het fonds NutsOhra is op zoek naar projecten binnen het programma ‘Meer Veerkracht, Langer Thuis’ gericht op alleenstaande ouderen met een beperking, met als doel hen langer zelfstandig en vitaler thuis te laten wonen. Ook ondernemers kunnen meedoen in een subsidieaanvraag. Stichtingen of verenigingen, (zorg)instellingen, groepen alleenstaande ouderen, groepen burgers of ondernemers. Organisaties met een winstoogmerk kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring, mits de winst wordt geherinvesteerd in de borging van de succesfactoren van het project. De subsidie voor een project bedraagt max. EUR 100.000.

Subsidie vanuit dit programma is mogelijk voor

Verspreidingsprojecten

Dit zijn projecten waarbij effectieve valpreventie- en beweeginterventies en succesvolle diensten en interventies voor sociale binding en activiteiten in Nederland breder beschikbaar worden.  Het gaat om de volgende soorten projecten:

Meedoen

  • Projecten die bestaande succesvolle methoden voor het bevorderen van sociale activiteiten en sociaal contact (gericht op individuen) breder beschikbaar maken voor alleenstaande zelfstandig wonende ouderen met een beperking;
  • Het breder beschikbaar maken van bestaande diensten/programma’s die bewezen effectief zijn in het bevorderen van sociale activiteiten en sociaal contact, voor alleenstaande zelfstandig wonende ouderen met een beperking

Bewegen

  • Breder beschikbaar maken en uitvoeren van effectieve beweeg- en/of valpreventieprogramma’s voor alleenstaande ouderen met een beperking.

Bevorderen gebruik technologische hulpmiddelen

Daarnaast kunnen projecten worden ondersteund die gericht zijn op het bevorderen van het gebruik van technologische hulpmiddelen voor ‘Meedoen en Bewegen’.
Project: Kleine pilot in directe samenwerking met een groep ouderen, op het gebied van

  • Aanpassen van (bestaande) technologie, gericht op het bevorderen van Meedoen en/of Bewegen, voor alleenstaande zelfstandig wonende ouderen met een beperking (niet dementerend);
  • Het ontwikkelen van methodieken om alleenstaande zelfstandig wonende ouderen met een beperking (niet dementerend) te informeren en kennis te laten maken met geschikte technologische hulpmiddelen, gericht op het bevorderen van Meedoen en/of Bewegen;
  • Het duurzaam en up to date ontsluiten van praktisch inzetbare kennis over factoren die van invloed zijn op gebruik van technologische hulpmiddelen, gericht op het bevorderen van Meedoen en Bewegen, specifiek voor alleenstaande, zelfstandig wonende ouderen met een beperking (niet dementerend).

Meer informatie over deze subsidieregeling?

Neem dan contact op met Marjolein Nijhuis via 06-4127 7978 of nijhuis@plusprojects.nl.

Eureka is een programma voor ondernemers en instellingen met internationale ambities, of die nog op…

Met de MIT-rekentool berekent u gemakkelijk en snel uw mogelijke subsidievoordeel. In uw productontwikkeling kunt…

U kunt WBSO aanvragen voor de ontwikkeling van een product, een productieproces, programmatuur en voor…

De innovatiebox is een interessante belastingmaatregel voor het innovatieve bedrijfsleven, omdat hiermee een korting van…