Partners for International Business (PIB)

Partners for International Business (PIB) is een stimuleringsregeling. Daardoor kan de overheid  bedrijvenclusters faciliteren en helpen bij het betreden van een geselecteerde groep buitenlandse markten.

De PIB-stimuleringsregeling in het kort

De PIB stimuleringsregeling ondersteunt een bedrijvencluster bij het betreden van de markt in een doelland. Het cluster dient zelf een activiteitenprogramma te ontwikkelen, en beargumenteren dat:

  • het Nederlandse aanbod ten opzichte van buitenlandse concurrentie een toegevoegde waarde heeft;
  • er een meerwaarde is voor een rol van de Nederlandse overheid bij het realiseren van markttoegang;
  • het plan uiteindelijk bijdraagt aan de economische groei in Nederland.

De volgende modules zijn binnen PIB beschikbaar:

  • promotie en matchmaking;
  • kennisuitwisseling en netwerken;
  • economische diplomatie.
Altijd op de hoogte van het laatste subsidienieuws? Meld u aan voor de Plus Projects nieuwsbrief:

Aanmelden

 

Op basis hiervan wordt gekeken hoe er meegefinancierd kan worden. Er wordt echter geen cash subsidie verstrekt. De overheid ondersteunt bijvoorbeeld d.m.v. personele inzet of meefinancieren van organisatiekosten. Dus bijvoorbeeld kosten voor een specifieke missie, ontwerp van beursstand, beursstand, huur t.b.v. bijeenkomsten. Elk PIB-programma is bovendien maatwerk. De financiële inbreng vanuit het bedrijvencluster is mede afhankelijk van de hoogte van de financiering vanuit het cluster. Ten slotte is deze subsidie doorlopend aan te vragen.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over PIB, de PIB landen of andere exportregelingen die u kunnen helpen bij het realiseren van uw internationale ambities? Plus Projects heeft 15 jaar ervaring met subsidieaanvragen en advies op nationaal en internationaal niveau. Neem daarom vrijblijvend contact op info@plusprojects.nl of 070 301 2420.

 

De subsidieregeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) ondersteunt integrale oplossingen die bijdragen aan de…

De OPZuid subsidieregeling is voor mkb-ondernemers uit Zuid-Nederland (Limburg, Noord-Brabant en Zeeland) om de ontwikkeling…

Wilt u investeren in het verbeteren van het energielabel van een bestaand bedrijfsgebouw? Dan biedt…

Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM) is het leveren…

MKB Idee is een regeling waarmee de overheid mkb’ers wilt stimuleren meer te investeren in…