Partners for International Business (PIB)

De regeling Partners for International Business (PIB) is een stimuleringsregeling waardoor de overheid in de gelegenheid wordt gesteld bedrijvenclusters te faciliteren en te helpen bij het betreden van een geselecteerde groep buitenlandse markten.

PIB in het kort

PIB ondersteunt een bedrijvencluster bij het betreden van de markt in een doelland. Het cluster dient zelf een activiteitenprogramma te ontwikkelen waarin beargumenteerd wordt dat:

  • het Nederlandse aanbod ten opzichte van buitenlandse concurrentie een toegevoegde waarde heeft;
  • er een meerwaarde is voor een rol van de Nederlandse overheid bij het realiseren van markttoegang;
  • het plan uiteindelijk bijdraagt aan de economische groei in Nederland.

Verder wordt er uitgegaan van de modules:

  • promotie en matchmaking;
  • kennisuitwisseling en netwerken;
  • economische diplomatie.

Op basis hiervan wordt gekeken hoe er meegefinancierd kan worden. Er wordt geen cash subsidie verstrekt. De overheid ondersteunt bijvoorbeeld d.m.v. personele inzet of meefinancieren van organisatiekosten. Hierbij kan gedacht worden aan kosten voor een specifieke missie, ontwerp van beursstand, beursstand, huur t.b.v. bijeenkomsten. Elke PIB-programma is bovendien maatwerk. De financiële inbreng vanuit het bedrijvencluster is mede afhankelijk van de hoogte van de financiering vanuit het cluster.

Doelgroep

Cluster van minimaal vijf bedrijven uit een van de topsectoren en bij voorkeur één kennisinstelling.

Meer informatie

Wilt u meer weten over PIB, de PIB landen of andere exportregelingen die u kunnen helpen bij het realiseren van uw internationale ambities? Vul dan hieronder uw gegevens in en ontvang meer informatie per e-mail of neem vrijblijvend contact op info@plusprojects.nl of 070 301 2420.

De innovatiebox is een interessante belastingmaatregel voor het innovatieve bedrijfsleven, omdat hiermee een korting van…

De RAAK subsidie (Regionale actie en aandacht voor kenniscirculatie) heeft als doelstelling de kennisuitwisseling tussen…

De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij het opstarten van…