Overheidsondersteuning Interreg voorstellen (PSR en CETSI)

Regelmatig stelt de nationale overheid budget beschikbaar voor het voorbereiden van projectvoorstellen (projectstimuleringsregeling Interreg, PSR) en mogelijk ook voor cofinanciering van projectactiviteiten in Nederland (Rijkscofinancieringsregeling Interreg V, CETSI).

De hoogte van de PSR bedraagt gewoonlijk € 25.000 per project en kan alleen worden aangevraagd door in Nederland gevestigde Lead Partners (lead beneficiaries) van de  Europe-, North Sea Region (NSR)- en North West Europe (NWE)-Interreg projecten (niet voor de Interreg A programma’s). De PSR dient vooraf aangevraagd te worden.

De CETSI wordt verstrekt door de nationale overheid voor Interreg NWE en NSR-projecten die aansluiten bij klimaat- of duurzame mobiliteitsdoelen van de Rijksoverheid. De CETSI dient voor indiening van het voorstel door de Nederlandse Lead Partner of Partner ingediend te worden.

Vanuit diverse provincies wordt ook cofinanciering verstrekt voor de Interreg A programma’s  Subsidie wordt vooral toebedeeld aan non profit organisaties die meedoen aan een project. Bijdragen aan de projectkosten van € 250.000 komen regelmatig voor. Bij de provincies wordt in de regel na indiening van het Interreg voorstel cofinanciering aangevraagd.

Heeft u Interreg plannen en wilt u een van gedachten wisselen over uw ideeën? Neem dan contact op info@plusprojects.nl of 070 301 2420.

Eureka is een programma voor ondernemers en instellingen met internationale ambities, of die nog op…

Met de MIT-rekentool berekent u gemakkelijk en snel uw mogelijke subsidievoordeel. In uw productontwikkeling kunt…

U kunt WBSO aanvragen voor de ontwikkeling van een product, een productieproces, programmatuur en voor…

De innovatiebox is een interessante belastingmaatregel voor het innovatieve bedrijfsleven, omdat hiermee een korting van…