MKB Idee

MKB Idee is een regeling waarmee de overheid mkb’ers wilt stimuleren meer te investeren in scholing en ontwikkeling van huidig en toekomstig werkenden. Anders dan in 2018 richt de regeling zich nu op iedere mkb’er.
De subsidie is geen opleidingsbudget, maar een bijdrage voor het oplossen van knelpunten bij mkb’ers. Het is niet bedoeld voor het volgen van opleidingen bij onderwijsinstellingen.

Budget

Het totaal beschikbare budget voor 2019 is € 7,5 miljoen van MKB Idee voor scholing en ontwikkeling. Echter is het tijdsvak voor aanvragen tijdelijk gesloten.

Altijd op de hoogte van het laatste subsidienieuws? Meld u aan voor de Plus Projects nieuwsbrief:

Aanmelden

 

Subsidiabele kosten

De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten. Subsidiabele kosten zijn alle redelijk gemaakte kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van het project. Dit zijn bijvoorbeeld loonkosten van de aanvrager of kosten die de aanvrager maakt voor het inschakelen van derden.

De minimale deelname aan een project per deelnemer (= het minimale subsidiebedrag) bedraagt € 25.000, het maximale bedrag is € 125.000. Voor samenwerkingsverbanden bedraagt de subsidie maximaal € 200.000. Voor de deelnemers aan een samenwerkingsverband gelden dezelfde bedragen als voor individuele aanvragers: minimaal € 25.000 en maximaal € 124.999. Projecten met hogere kosten komen ook in aanmerking voor een subsidie, maar met bovenstaande maximum bedragen.

Voorwaarden

Heeft u ideeën over hoe belemmeringen bij het investeren in scholing en ontwikkeling zijn weg te nemen? Dan moet uw project zich richten op 1 van de volgende soorten investeringen:

  • Om te zorgen voor meer technisch opgeleid personeel
  • In menselijk kapitaal met het oog op digitalisering
  • In menselijk kapitaal met het oog op de klimaat- en energietransitie
Bent u benieuwd naar uw mogelijkheden met de MKB Idee subsidie voor scholingen en ontwikkeling? Plus Projects heeft 15 jaar ervaring met subsidieadvies en projectplanning op nationaal en internationaal niveau. Dus neem vrijblijvend contact op met een van onze consultants.

Contact

De subsidieregeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) ondersteunt integrale oplossingen die bijdragen aan de…

De OPZuid subsidieregeling is voor mkb-ondernemers uit Zuid-Nederland (Limburg, Noord-Brabant en Zeeland) om de ontwikkeling…

Wilt u investeren in het verbeteren van het energielabel van een bestaand bedrijfsgebouw? Dan biedt…

Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM) is het leveren…

MKB Idee is een regeling waarmee de overheid mkb’ers wilt stimuleren meer te investeren in…