Mkb Innovatiestimulering Topsectoren en Regio’s (MIT)

Met de Mkb Innovatiestimulering Topsectoren en Regio’s – kortweg MIT – kunnen mkb ondernemingen MIT-subsidie ontvangen voor innovatieve activiteiten. Dit kan oplopen tot  maximale subsidie van € 100.000 voor activiteiten zoals het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het inkopen van kennis bij een kennisinstelling of het uitvoeren van een innovatief samenwerkingsproject.

Doel van de MIT-subsidie

Het doel van de MIT-subsidie is het stimuleren van mkb-ondernemingen om aan te sluiten bij innovatieactiviteiten binnen de topsectoren. Daarom kunnen mkb’ers en samenwerkingsverbanden  MIT-subsidie ontvangen voor innovatieve activiteiten in de topsectoren Agri & Food, Chemie en Energie (incl Biobased), Creatieve industrie, HTSM, ICT, Life Science & Health, Logistiek, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem.

MIT-subsidie instrumenten

Zowel de regio’s als de overheid hebben budget gereserveerd om de diverse subsidie instrumenten ter beschikking te stellen, zodat mkb’ers MIT-subsidie ontvangen voor innovatieve activiteiten. Bekijk hier de aanvraagdata voor Zuid-Holland in 2020.

Er zijn 3 MIT-instrumenten waarvoor een mkb-ondernemer een aanvraag kan indienen:

  1. Kennisvoucher; ofwel cheque om een kennisvraag uit te laten zoeken door een kennisinstituut zoals een hogeschool of universiteit.

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot max. € 3.750.

  1. Haalbaarheidsproject; subsidie om een haalbaarheidsproject uit te (laten) voeren bestaande uit het in kaart brengen van de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatieproject. Binnen het project mag 40% van de kosten slaan op industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. De maximale looptijd is 1 jaar.

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten tot max. € 20.000.

  1. R&D-samenwerkingsproject; subsidie voor een samenwerkingsverband van tenminste 2 mkb’ers. Dus voor gezamenlijke rekening en risico een product, dienst of proces ontwikkelen of vernieuwen. Zodoende is subsidie voor de experimentele ontwikkeling en industrieel onderzoek. De maximale looptijd is 2 jaar.  Tot slot bedraagt de 35% van de subsidiabele kosten. Zo is het maximale subsidiebedrag als volgt voor een klein of groot project:
    • Klein: De subsidie is minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000 per deelnemer.
    • Groot: De subsidie is minimaal € 200.000 en maximaal € 350.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 175.000 per deelnemer.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de regionale innovatieagenda in uw regio of over de specifieke criteria voor uw regio? Neem dan contact op met Cheryl Philipsen via +31 (0) 6 1819 7833 of philipsen@plusprojects.nl

Eureka is een programma voor ondernemers en instellingen met internationale ambities, of die nog op…

Met de MIT-rekentool berekent u gemakkelijk en snel uw mogelijke subsidievoordeel. In uw productontwikkeling kunt…

U kunt WBSO aanvragen voor de ontwikkeling van een product, een productieproces, programmatuur en voor…

De innovatiebox is een interessante belastingmaatregel voor het innovatieve bedrijfsleven, omdat hiermee een korting van…

De RAAK subsidie (Regionale actie en aandacht voor kenniscirculatie) heeft als doelstelling de kennisuitwisseling tussen…