Mkb Innovatiestimulering Topsectoren en Regio’s (MIT)

Met de Mkb Innovatiestimulering Topsectoren en Regio’s – kortweg MIT – kunnen mkb ondernemingen MIT-subsidie ontvangen voor innovatieve activiteiten. Dit kan oplopen tot maximale subsidie van € 100.000 voor activiteiten zoals het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het inkopen van kennis bij een kennisinstelling of het uitvoeren van een innovatief samenwerkingsproject.

Doel van de MIT-subsidie

Het doel van de MIT-subsidie is het stimuleren van mkb-ondernemingen om aan te sluiten bij innovatieactiviteiten binnen de topsectoren. Daarom kunnen mkb’ers en samenwerkingsverbanden  MIT-subsidie ontvangen voor innovatieve activiteiten in de topsectoren Agri & Food, Chemie en Energie (incl Biobased), Creatieve industrie, HTSM, ICT, Life Science & Health, Logistiek, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem.

MIT-subsidie instrumenten

Zowel de regio’s als de overheid hebben budget gereserveerd om de diverse subsidie instrumenten ter beschikking te stellen, zodat mkb’ers MIT-subsidie ontvangen voor innovatieve activiteiten.

Altijd op de hoogte van het laatste subsidienieuws? Meld u aan voor de Plus Projects nieuwsbrief:

Aanmelden

Er zijn 3 MIT-instrumenten waarvoor een mkb-ondernemer een aanvraag kan indienen:

  1. Kennisvoucher; ofwel cheque om een kennisvraag uit te laten zoeken door een kennisinstituut zoals een hogeschool of universiteit.

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot max. € 3.750. Aanvragen kan vanaf 20 april 2021 tot en met 9 september 2021. Tot slot worden aanvragen behandeld op volgorde van binnenkomst.

  1. Haalbaarheidsproject; subsidie om een haalbaarheidsproject uit te (laten) voeren bestaande uit het in kaart brengen van de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatieproject. Binnen het project mag 40% van de kosten slaan op industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. De maximale looptijd is 1 jaar. Aanvragen kan vanaf 20 april 2021 tot en met 9 september 2021. Tot slot worden aanvragen behandeld op volgorde van binnenkomst.

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten tot max. € 20.000.

  1. R&D-samenwerkingsproject; subsidie voor een samenwerkingsverband van tenminste 2 mkb’ers. Dus voor gezamenlijke rekening en risico een product, dienst of proces ontwikkelen of vernieuwen. Zodoende is subsidie voor de experimentele ontwikkeling en industrieel onderzoek. De maximale looptijd is 2 jaar.  Tot slot bedraagt de 35% van de subsidiabele kosten. Zo is het maximale subsidiebedrag als volgt voor een klein of groot project:
    • Klein: De subsidie is minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000 per deelnemer.
    • Groot: De subsidie is minimaal € 200.000 en maximaal € 350.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 175.000 per deelnemer.

Aanvragen kan vanaf 1 juni 2021 tot en met 9 september 2021 voor de R&D-samenwerkingsprojecten. Echter worden deze aanvragen behandeld via ranking. Tot slot krijgen de beste projectvoorstellen subsidie.

Bereken direct en gemakkelijk uw subsidievoordeel met onze MIT-rekentool:

Bereken direct

Meer weten?

Plus Projects heeft 15 jaar ervaring met subsidieadvies en projectplanning op nationaal en internationaal niveau. Wij leveren maximaal subsidieadvies voor duurzame en innovatieve projecten van onze klanten zoals Teal en Tractive. Wilt u meer weten over de regionale innovatieagenda in uw regio of over de specifieke criteria voor uw regio? Neem dan contact op met Cheryl Philipsen via +31 (0) 6 1819 7833 of philipsen@plusprojects.nl

De subsidieregeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) ondersteunt integrale oplossingen die bijdragen aan de…

De OPZuid subsidieregeling is voor mkb-ondernemers uit Zuid-Nederland (Limburg, Noord-Brabant en Zeeland) om de ontwikkeling…

Wilt u investeren in het verbeteren van het energielabel van een bestaand bedrijfsgebouw? Dan biedt…

Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM) is het leveren…

MKB Idee is een regeling waarmee de overheid mkb’ers wilt stimuleren meer te investeren in…