LimburgMakers 2016

LimburgMakers, subsidie voor de Limburgse maakindustrie

Naast de mogelijkheden die de vernieuwde Mkb- innovatiestimulering regio en topsectoren (MIT) biedt, is het voor Limburgse mkb’ers in de maakindustrie zeker interessant om zich verder te verdiepen in de subsidies van LimburgMakers. Deze regeling is verlengd t/m december 2016.

Zes subsidiemogelijkheden voor de Limburgse maakindustrie

Via LimburgMakers ondersteunt de provincie Limburg het concurrentievermogen van de Limburgse maakindustrie. Er zijn 6 subsidies waarvoor periodiek een aanvraag kan worden gedaan.

  • KennisCheque: voor het inkopen van specifieke kennis. Het subsidiepercentage bedraagt 100% van de kosten voor kennis inkoop bij een publieke kennisinstelling en 75% van de kosten voor kennis inkoop bij een andere, private kennisleverancier, met een maximum van € 6.500.
  • InnovatieHaalbaarheid: voor ondersteuning bij het laten uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. Het subsidiepercentage bedraagt 35% van de totale subsidiabele kosten. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 15.000.
  • InnovatieManager-subsidie: voor ondersteuning bij de inhuur van een innovatie manager. Het subsidiepercentage bedraagt 35% van de totale subsidiabele kosten. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 20.000.
  • InnovatieProject-subsidie: voor ondersteuning bij de ontwikkeling en realisatie van een innovatie. Het subsidiepercentage bedraagt 35% van de totale subsidiabele kosten. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 70.000 indien één onderneming de aanvraag indient.
  • PerformanceAdvies: voor ondersteuning bij optimalisering bedrijfsprocessen. Het subsidiepercentage bedraagt 35% van de totale subsidiabele kosten. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 5.000.
  • InnovatieAssistentie: voor ondersteuning bij de verduurzaming van het innovatievermogen en de innovatieprocessen. Een InnovatieAssistentie-traject vertegenwoordigt een waarde van € 15.000.

Ook een aanvraag voor LimburgMakers indienen?

LimburgMakers heeft een totaalbudget van € 10.4 miljoen. Vrijwel elk kwartaal kunnen aanvragen worden ingediend.

Meer informatie over LimburgMakers?

Neem contact op via info@plusprojects.nl of 070 301 2420.

Eureka is een programma voor ondernemers en instellingen met internationale ambities, of die nog op…

Met de MIT-rekentool berekent u gemakkelijk en snel uw mogelijke subsidievoordeel. In uw productontwikkeling kunt…

U kunt WBSO aanvragen voor de ontwikkeling van een product, een productieproces, programmatuur en voor…

De innovatiebox is een interessante belastingmaatregel voor het innovatieve bedrijfsleven, omdat hiermee een korting van…