LimburgMakers 2016

LimburgMakers, subsidie voor de Limburgse maakindustrie

Naast de mogelijkheden die de vernieuwde Mkb- innovatiestimulering regio en topsectoren (MIT) biedt, is het voor Limburgse mkb’ers in de maakindustrie zeker interessant om zich verder te verdiepen in de subsidies van LimburgMakers. Deze regeling is verlengd t/m december 2016.

Zes subsidiemogelijkheden voor de Limburgse maakindustrie

Via LimburgMakers ondersteunt de provincie Limburg het concurrentievermogen van de Limburgse maakindustrie. Er zijn 6 subsidies waarvoor periodiek een aanvraag kan worden gedaan.

  • KennisCheque: voor het inkopen van specifieke kennis. Het subsidiepercentage bedraagt 100% van de kosten voor kennis inkoop bij een publieke kennisinstelling en 75% van de kosten voor kennis inkoop bij een andere, private kennisleverancier, met een maximum van € 6.500.
  • InnovatieHaalbaarheid: voor ondersteuning bij het laten uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. Het subsidiepercentage bedraagt 35% van de totale subsidiabele kosten. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 15.000.
  • InnovatieManager-subsidie: voor ondersteuning bij de inhuur van een innovatie manager. Het subsidiepercentage bedraagt 35% van de totale subsidiabele kosten. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 20.000.
  • InnovatieProject-subsidie: voor ondersteuning bij de ontwikkeling en realisatie van een innovatie. Het subsidiepercentage bedraagt 35% van de totale subsidiabele kosten. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 70.000 indien één onderneming de aanvraag indient.
  • PerformanceAdvies: voor ondersteuning bij optimalisering bedrijfsprocessen. Het subsidiepercentage bedraagt 35% van de totale subsidiabele kosten. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 5.000.
  • InnovatieAssistentie: voor ondersteuning bij de verduurzaming van het innovatievermogen en de innovatieprocessen. Een InnovatieAssistentie-traject vertegenwoordigt een waarde van € 15.000.

Ook een aanvraag voor LimburgMakers indienen?

LimburgMakers heeft een totaalbudget van € 10.4 miljoen. Vrijwel elk kwartaal kunnen aanvragen worden ingediend.

Meer informatie over LimburgMakers?

Neem contact op via info@plusprojects.nl of 070 301 2420.

De innovatiebox is een interessante belastingmaatregel voor het innovatieve bedrijfsleven, omdat hiermee een korting van…

De RAAK subsidie (Regionale actie en aandacht voor kenniscirculatie) heeft als doelstelling de kennisuitwisseling tussen…

De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij het opstarten van…