Kansen voor West II (EFRO)

Kansen voor West II is het gezamenlijke subsidieprogramma van de vier Randstadprovincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.

 Kansen voor West II

Vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) wordt € 190 miljoen beschikbaar gesteld voor dit gezamenlijke subsidieprogramma. In de periode 2014-2020 wordt een stimulering van ruim € 464 miljoen verwacht voor de gehele West-Nederlandse regio. Kansen voor West moet leiden naar een innovatiever en duurzamer West Nederland met een grotere concurrentiekracht.

Vanuit Kansen voor West worden vooral grote cross-sectorale projecten ondersteund, gedragen door consortia bestaande uit bedrijven uit verscheidene topsectoren, overheden en kennisinstellingen. In Kansen voor West is het MKB een belangrijke eindbegunstigde. Aanvragers dienen aan te tonen dat het MKB bij hun project is betrokken of als gevolg van het project beter in staat is om te innoveren. Voorbeeld projecten hierin zijn bijvoorbeeld innovatie incubators/clusters ten behoeve van kennisverwerving en product valorisatie, het opzetten van proeftuinen waar het MKB nieuwe producten kan ontwikkelen of testen of de ontwikkeling van een toegankelijk bedrijventerrein.

Thema’s en subsidie

Elke deelsubsidieregeling heeft haar eigen specifieke voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen. Bij elke deelsubsidie wordt expliciet aangegeven welk regionale en lokale beleidsdocumenten van toepassing zijn. De beschikbare deelsubsidieregelingen zijn gericht op de vier hoofdthema’s en bijbehorende doelstellingen:

1. Innovatie

 •         Valorisatie, vergroten aandeel innovatieve producten;
 •         Vergroten investeringsvermogen voor innovatie in MKB sector.

2. Koolstofarme economie

 •         Verkleinen van aandeel fossiele brandstoffen in totale energieverbruik
 •         Verlagen energieverbruik in de bebouwde omgeving

3. Bevorderen van werkgelegenheid en ondersteuning arbeidsmobiliteit

 •         Het verkleinen van de mismatch op de arbeidsmarkt en verbetering vestigingsklimaat voor bedrijven.

4. Bevorderen van sociale insluiting en bestrijding van armoede

 •         Opzetten van een stedelijke lokale ontwikkelingsstrategie

De subsidie bedraagt maximaal 40% van de totale subsidiabele kosten voor projecten gericht op het thema ‘Innovatie’ of het thema ‘Koolstofarme economie’. Voor projecten gericht op het thema ‘Bevorderen werkgelegenheid en ondersteunen arbeidsmobiliteit’ of het thema ‘Bevorderen van sociale insluiting en het bestrijden van armoede’ bedraagt de subsidie maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten.

Altijd op de hoogte van het laatste subsidienieuws? Meld u aan voor de Plus Projects nieuwsbrief:

Aanmelden

Een aanvraag indienen

Met uitzondering van een paar (tender)deelregelingen worden complete aanvragen op volgorde van binnenkomst beoordeeld.  Een aanvraag wordt beoordeeld op de volgende criteria:

 • de mate waarin de activiteiten passen binnen de doelstellingen van het Kansen voor West programma;
 • de mate van innovativiteit;
 • de kwaliteit van de business case;
 • de kwaliteit van de aanvraag, en
 • de mate waarin deze bijdraagt aan duurzame ontwikkeling.
 • Een aanvraag kan maximaal 100 punten scoren. Subsidie wordt alleen toegekend als een aanvraag meer dan 70 punten scoort.

Meer informatie over Kansen voor West subsidie?

Neem dan contact op met Marjolein Nijhuis via 06-4127 7978 of nijhuis@plusprojects.nl.

De subsidieregeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) ondersteunt integrale oplossingen die bijdragen aan de…

De OPZuid subsidieregeling is voor mkb-ondernemers uit Zuid-Nederland (Limburg, Noord-Brabant en Zeeland) om de ontwikkeling…

Wilt u investeren in het verbeteren van het energielabel van een bestaand bedrijfsgebouw? Dan biedt…

Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM) is het leveren…

MKB Idee is een regeling waarmee de overheid mkb’ers wilt stimuleren meer te investeren in…