Interreg VA – Vlaanderen – Nederland

Binnen het Interreg programma Vlaanderen Nederland VA is men op zoek naar projecten die oplossingen bieden voor grensoverschrijdende problemen binnen de thema’s innovatie, duurzame energie, milieu en arbeidsmarkt. Versterken van de concurrentiekracht, verlagen van de milieudruk en het aanpakken van uitdagingen op de arbeidsmarkt in de grensregio’s vormen hierbij de speerpunten.

Interreg Vlaanderen-Nederland

Het programma draait om de Nederlandse provincies Zeeland, Noord Brabant en Limburg en de Vlaamse provincies Limburg, Vlaams Brabant (alleen arrondissement Leuven), Antwerpen, West Vlaanderen (met uitzondering van arrondissement Veurne en Ieper)en Oost Vlaanderen. Bedrijven, bedrijfskoepels en kennisinstellingen worden uitgenodigd om projectideeën in te dienen.

Doelstellingen INTERREG per thema

Innovatie

 • Stimuleren van industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling door uitbreiding van onderzoeksinfrastructuur en samenwerking tussen kennisinstellingen.
 • Valorisatie van kennis en innovatie door industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling, via samenwerking tussen bedrijven onderling en met kennis- en onderwijsinstellingen

Duurzame energie

 • Bevorderen van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie in bedrijven
 • Bevorderen van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie in openbare infrastructuur, inclusief de woningbouwsector
 • Promotie van innovatie voor CO2-arme technologieën

Milieu

 • Beschermen, bevorderen en herstellen van biodiversiteit, bodem, en ecosysteemdiensten
 • Innovatie voor de verbetering van het milieu en een efficiënte omgang met hulpbronnen
 • Het bevorderen van efficiënte omgang met hulpbronnen in het (industriële) bedrijfsleven door het stimuleren van aanpassing van productieprocessen

Arbeidsmarkt

 • Verbeteren van de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de grensregio

Subsidiebudget tot en met 2020

Het budget is in vergelijking met de vorige periode meer dan verdubbeld. Voor 2014-2020 is circa 152 miljoen euro beschikbaar. Voor projecten wordt er binnen de vier thema’s het volgende subsidiebudget verdeeld:

 1.       Innovatie 40% (60,8 miljoen)
 2.       Duurzame energie 22% (33,4 miljoen)
 3.       Milieu 22% (33,4 miljoen)
 4.       Arbeidsmarkt 10 % (15,2 miljoen)

In de regel worden vrij omvangrijke projecten, met verschillende partners, met een looptijd van circa 4 jaar en projectkosten van 3 tot 8 miljoen euro ingediend bij INTERREG Vlaanderen-Nederland. De subsidie bedraagt 50% van de projectkosten.

Meer informatie over INTERREG VA Vlaanderen-Nederland?

Neem contact op via info@plusprojects.nl of 070 301 2420.

De subsidieregeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) ondersteunt integrale oplossingen die bijdragen aan de…

De OPZuid subsidieregeling is voor mkb-ondernemers uit Zuid-Nederland (Limburg, Noord-Brabant en Zeeland) om de ontwikkeling…

Wilt u investeren in het verbeteren van het energielabel van een bestaand bedrijfsgebouw? Dan biedt…

Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM) is het leveren…

MKB Idee is een regeling waarmee de overheid mkb’ers wilt stimuleren meer te investeren in…