Innovatiekrediet

Het Innovatiekrediet is een aantrekkelijke lening om risicovolle ontwikkeling van uw technisch nieuwe product, proces of dienst te financieren. Slaagt het project in technisch opzicht niet, dan kan de lening (deels) kwijt worden gescholden.

U kunt een percentage van de ontwikkelingskosten van een project (eigen loonkosten, materialen, afschrijvingen, uitbestedingskosten, reiskosten en kosten van octrooiaanvragen) financieren en maximaal € 10 miljoen ontvangen. De minimale projectgrootte is € 150.000. De lening inclusief opgebouwde rente dient binnen tien jaar worden terugbetaald.  De rente bedraagt voor nieuwe technische ontwikkelingsprojecten gewoonlijk 7% en voor nieuwe klinische ontwikkelingsprojecten 10%.

Kredietmogelijkheden

Afhankelijk van de grootte van het bedrijf varieert de kredietmogelijkheid:

  • Klein bedrijf (MKB): bedrijf met minder dan 50 werknemers en een jaaromzet of jaarlijkse balanstotaal van maximaal 10 miljoen Euro.
  • Middelgroot bedrijf (MKB): bedrijf met 51 tot 250 werknemers en een jaaromzet van maximaal 50 miljoen Euro of een jaarlijkse balanstotaal van maximaal 43 miljoen Euro.
  • Groot bedrijf: bedrijf met meer dan 250 werknemers en een jaaromzet van meer dan 50  miljoen Euro of een jaar balans van meer dan 48 miljoen Euro.

(belangen in de onderneming dienen ook meegenomen te worden. Bij een holding moet er uitgegaan worden van de geconsolideerde jaarrekening)

Maximale kredietpercentages

Omvang onderneming Kredietpercentage zónder samenwerking Krediedpercentage mét samenwerking
Klein 45 50
Middelgroot 35 50
Groot 25 40

Wilt u meer weten over het Innovatiekrediet?

Plus Projects ondersteunt bedrijven bij het aanvragen van Innovatiekrediet. Neem voor meer informatie contact op met Marjolein Nijhuis via  06-4127 7978 of nijhuis@plusprojects.nl.

Eureka is een programma voor ondernemers en instellingen met internationale ambities, of die nog op…

Met de MIT-rekentool berekent u gemakkelijk en snel uw mogelijke subsidievoordeel. In uw productontwikkeling kunt…

U kunt WBSO aanvragen voor de ontwikkeling van een product, een productieproces, programmatuur en voor…

De innovatiebox is een interessante belastingmaatregel voor het innovatieve bedrijfsleven, omdat hiermee een korting van…