Fast Track to Innovation (FTI) Europese subsidie

Om bedrijven met innovatieve producten, processen of diensten te helpen de Europese markt te betreden, is het ook in 2016 mogelijk om bij FTI subsidie aan te vragen. Deze subsidie is bedoeld voor bedrijven die een nieuw product, proces of dienst willen lanceren op de Europese markt, en in de laatste fase voor marktintroductie zitten. vooral het MKB en industriële partijen die voor het eerste een aanvraag doen, worden uitgenodigd om aan te vragen.

Fast track to innovation: van prototype naar marktintroductie

FTI helpt bij de marktintroductie van nieuwe producten, processen of diensten. De ontwikkeling moet dusdanig ver zijn, dat marktintroductie binnen 3 jaar vanaf de start van het project plaats moet kunnen vinden. Producten zijn al zo ver ontwikkeld dat er een volledig functionele prototype is gebouwd en de vervolgstap het productierijp maken betreft.

Internationale samenwerking

Om in aanmerking te komen voor FTI-subsidie geldt een aantal spelregels:

  • Er moet samengewerkt worden in een consortium van drie tot vijf bedrijven, kennisinstellingen of publieke organisaties, die gevestigd zijn in ten minste drie landen binnen de EU of geassocieerde landen (o.a. Zwitserland, Noorwegen en Turkije).
  • Van het projectbudget moet ten minste 60% naar de deelnemende bedrijven gaan.
  • In het consortium  vormen bedrijven de meerderheid ten opzichte van kennisinstellingen en publieke organisaties. Dus bij een consortium van drie partijen moeten er minimaal twee een bedrijf zijn.

Hoeveel FTI-subsidie kan ik aanvragen?

Er kan maximaal € 3 miljoen aan subsidie gevraagd worden, maar in de praktijk wordt € 1 tot € 2 miljoen als richtlijn gehanteerd. Het is mogelijk om voor maximaal 70% van de projectkosten subsidie aan te vragen, maar minder is ook mogelijk. Voor subsidie komen, naast de eigen werkzaamheden, bovendien de kosten van een subcontractor of adviseur in aanmerking.

In de beoordeling wordt, naast de haalbaarheid van het project en wat de potentiële werkgelegenheid is die een project oplevert, ook de economische potentie van een project beoordeeld. Een hoge economische potentie of een bescheiden subsidie-aanvraag werken versterkend in de aanvraag.

Voor het programma is per jaar € 100 miljoen subsidie beschikbaar.

Hoe kan ik de FTI subsidie aanvragen?

Bedrijven uit alle sectoren kunnen voor elk thema een aanvraag indienen; er gelden geen beperkingen ten aanzien van de technologie of het onderwerp. De Europese Commissie verwacht, mede gezien het relatief beperkte subsidiebedrag van maximaal € 3 miljoen en maximale doorlooptijd van 3 jaar, geen projecten waarvoor nog grote complexe knelpunten opgelost moeten worden of die nog een uitgebreid testprogramma (zoals klinische trails) moeten doorlopen.

Aanvragen kunnen doorlopend ingediend worden. Het moment van beoordeling is afhankelijk van de eerstvolgende “cut-off datum”. Deze data zijn voor 2016: 15 maart , 1 juni en 25 oktober (17.00 uur).

De doorlooptijd van beoordeling is 6 maanden vanaf de cut-off datum.

Meer informatie over Fast Track to Innovation?

Plus Projects kan u helpen bij uw FTI subsidieaanvraag. Neem voor meer informatie contact op via info@plusprojects.nl of 070 301 2420.

Eureka is een programma voor ondernemers en instellingen met internationale ambities, of die nog op…

Met de MIT-rekentool berekent u gemakkelijk en snel uw mogelijke subsidievoordeel. In uw productontwikkeling kunt…

U kunt WBSO aanvragen voor de ontwikkeling van een product, een productieproces, programmatuur en voor…

De innovatiebox is een interessante belastingmaatregel voor het innovatieve bedrijfsleven, omdat hiermee een korting van…