Europese subsidie Interreg North West Europe (NWE)

Budget 370 miljoen euro

Het behouden van de concurrentiepositie van het NWE gebied met als aandachtspunt bevordering van de leefbaarheid en welvarendheid ligt ten grondslag aan Interreg NWE.

Thema’s Interreg NWE

De thema’s voor Interreg NWE zijn:

 1. Versterken innovatiecapaciteit van regio’s en organisaties (bijv. samenwerkingsprojecten op het gebied van maatschappelijke innovatie);
 2. Versnellen van de overgang naar een koolstofarme economie (bijv. het ondersteunen van CO2-uitstootverlagende programma’s voor gemeenten);
 3. Het efficiënt gebruik en van hulpbronnen en materialen (optimalisatieprojecten, die aansluiten bij de opstap naar een circulaire economie).

Landen Interreg NWE

Interreg NWE focust zich op regio’s van acht Europese landen:

 • Nederland,
 • België,
 • Ierland,
 • Luxemburg,
 • Zwitserland,
 • UK,
 • Frankrijk en
 • Duitsland

Alle provincies van Nederland vallen onder NWE. Subsidie is mogelijk tot maximaal 60% van de projectkosten.

Meer weten over Interreg NWE subsidie?

Neem contact op info@plusprojects.nl of 070 301 2420.

De innovatiebox is een interessante belastingmaatregel voor het innovatieve bedrijfsleven, omdat hiermee een korting van…

De RAAK subsidie (Regionale actie en aandacht voor kenniscirculatie) heeft als doelstelling de kennisuitwisseling tussen…

De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij het opstarten van…