Europese subsidie Interreg North Sea Region (NSR)

Budget 167 miljoen euro

Bij Interreg NSR staat het gebied rondom de Noordzee centraal. Het realiseren van een sterkere en duurzamere werk- en leefomgeving voor regio’s in het Noordzeegebied is het belangrijkste doel van Interreg NSR.

Thema’s Interreg NSR

De thema’s voor Interreg NSR zijn:

  1. Versterken van onderzoek, technologisch ontwikkeling en innovatie (versnellen proces tot innovatie kennisuitwisseling + vernieuwing publieke dienstverlening, vernieuwen van opleidingen zodat ze aansluiten bij de vraag vanuit het bedrijfsleven).
  2. Efficiënte omgang met hulpbronnen (bijv. projecten gericht op energiemaatregelen, vermindering energieverbruik of CO2 emissie en/of  hergebruik grondstoffen (+ intensiever gebruik bestaande bronnen).
  3. Bevorderen van aanpassing aan klimaatverandering en behouden/bescherming van het milieu.
  4. Duurzaam vervoer (bijv. de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen aanpakken, maar ook multi-modale transportoplossingen).

Landen Interreg NSR

Regio’s uit Nederland, Zweden, Denemarken, Duitsland, België, UK en Noorwegen zijn onderdeel van NSR.

N.B. De provincies Limburg, Brabant, Utrecht en Gelderland kunnen geen subsidie ontvangen bij deelname aan een NSR projectaanvraag.

Subsidie is mogelijk tot maximaal 50% van de projectkosten.

Meer informatie over Interreg NSR subsidie?

Neem contact op via info@plusprojects.nl of 070 301 2420.

De innovatiebox is een interessante belastingmaatregel voor het innovatieve bedrijfsleven, omdat hiermee een korting van…

De RAAK subsidie (Regionale actie en aandacht voor kenniscirculatie) heeft als doelstelling de kennisuitwisseling tussen…

De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij het opstarten van…