Europese subsidie Interreg North Sea Region (NSR)

Budget 167 miljoen euro

Bij Interreg NSR staat het gebied rondom de Noordzee centraal. Het realiseren van een sterkere en duurzamere werk- en leefomgeving voor regio’s in het Noordzeegebied is het belangrijkste doel van Interreg NSR.

Thema’s Interreg NSR

De thema’s voor Interreg NSR zijn:

  1. Versterken van onderzoek, technologisch ontwikkeling en innovatie (versnellen proces tot innovatie kennisuitwisseling + vernieuwing publieke dienstverlening, vernieuwen van opleidingen zodat ze aansluiten bij de vraag vanuit het bedrijfsleven).
  2. Efficiënte omgang met hulpbronnen (bijv. projecten gericht op energiemaatregelen, vermindering energieverbruik of CO2 emissie en/of  hergebruik grondstoffen (+ intensiever gebruik bestaande bronnen).
  3. Bevorderen van aanpassing aan klimaatverandering en behouden/bescherming van het milieu.
  4. Duurzaam vervoer (bijv. de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen aanpakken, maar ook multi-modale transportoplossingen).

Landen Interreg NSR

Regio’s uit Nederland, Zweden, Denemarken, Duitsland, België, UK en Noorwegen zijn onderdeel van NSR.

N.B. De provincies Limburg, Brabant, Utrecht en Gelderland kunnen geen subsidie ontvangen bij deelname aan een NSR projectaanvraag.

Subsidie is mogelijk tot maximaal 50% van de projectkosten.

Meer informatie over Interreg NSR subsidie?

Neem contact op via info@plusprojects.nl of 070 301 2420.

De subsidieregeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) ondersteunt integrale oplossingen die bijdragen aan de…

De OPZuid subsidieregeling is voor mkb-ondernemers uit Zuid-Nederland (Limburg, Noord-Brabant en Zeeland) om de ontwikkeling…

Wilt u investeren in het verbeteren van het energielabel van een bestaand bedrijfsgebouw? Dan biedt…

Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM) is het leveren…

MKB Idee is een regeling waarmee de overheid mkb’ers wilt stimuleren meer te investeren in…