H2020 – Europese subsidie voor innovatieprojecten

Het Europese H2020 programma biedt subsidie voor talloze innovatieprojecten die in Europa worden uitgevoerd.

Wat voor een subsidieprogramma is Horizon 2020?

Horizon 2020 is hét Europese subsidieprogramma voor onderzoek- en innovatieprojecten. Vanaf 2014 tot en met 2020 wordt vanuit dit programma bijna 80 miljard aan Europese subsidie verdeeld over subsidie aanvragen bij het programma. H2020, de Europese subsidie voor innovatieprojecten bestaat uit een aantal onderdelen. Waaronder de EIC Accelerator, Fast Track to Innovation, Future and Emerging Technologies (FET) en Eurostars. Onderstaande animatie geeft een eerste beeld van het H2020 programma:

EIC Accelerator

De EIC Accelerator is een Europees financieringsprogramma voor startups en mkb-ondernemingen, toegewijd om baanbrekende innovatieprojecten met marktpotentieel te ondersteunen. Zo biedt EIC Accelerator-pilot subsidie (zoals in het vroegere SME-instrument) en ondersteuning in de vorm van gemengde financiering (subsidie gecombineerd met investeringen in aandelen).

Het EIC stimuleert high-risk en high-potential mkb’ers die bereid zijn nieuwe producten, diensten en bedrijfsmodellen te ontwikkelen en te commercialiseren. En zodoende economische groei kunnen stimuleren, nieuwe markten kunnen vormen of bestaande markten in Europa en wereldwijd kunnen verstoren.

De regeling biedt:

 • Bedrijfsinnovatiesubsidies voor innovatie- en demonstratie doeleinden.
 • Vermogensfinanciering.
 • Gratis business coaching (optioneel) om de innovatiecapaciteit te ondersteunen en te verbeteren en het project af te stemmen op strategische bedrijfsbehoeften.
 • Toegang tot andere zakelijke versnellingsdiensten en vergemakkelijkte toegang tot risicofinanciering.

Er zijn in 2020 deadlines voor de EIC Accelerator:

 • 18 maart 2020 17:00
 • 19 mei 2020 17:00
 • 07 oktober 2020 17:00

Ondernemingen kunnen subsidies ontvangen van € 0.5 miljoen tot € 2.5 miljoen (tot 70% van de kosten). Ten slotte is vermogensfinanciering mogelijk tot € 15 miljoen voor een individueel innovatieproject.

Altijd op de hoogte van het laatste subsidienieuws? Meld u aan voor de Plus Projects nieuwsbrief:

Aanmelden

 

Fast Track to Innovation

Werkt u samen met buitenlandse partijen aan een innovatief product, proces of dienst, maar heeft u versnelling nodig? Dan kan u in aanmerking komen voor een FTI-subsidie. Maar alle partijen moeten een duidelijke business-to-business of business-to-consumer case hebben. Bovendien moet uw project moet binnen drie jaar op de markt kunnen komen.

Een FTI-project kent geen vooraf bepaalde thema’s waaraan een project moet voldoen. Maar het moet wel bijdragen aan de algemene doelstellingen van Horizon 2020: het versterken van het industriële leiderschap van het Europese bedrijfsleven en/of het bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven.

De maximale projectsubsidie is € 3 miljoen, maar de Europese Commissie ziet € 1 tot € 2 miljoen als de richtlijn. Echter is er in 2020 € 100 miljoen beschikbaar die gelijkelijk wordt verdeeld over de drie oproepen (calls).

Vereisten binnen een consortium is dat het moet bestaan uit minimaal drie en maximaal vijf partners uit de EU-lidstaten of de geassocieerde landen. In dat consortium moet bedrijfsleven de meerderheid vormen, maar kennisinstellingen en publieke organisaties mogen wel meedoen. Echter moet binnen drie jaar na de start van het project moet marktintroductie plaatsvinden.

Voorwaarden voor projectsubsidie zijn:

 • Impact: aanzienlijke sociaaleconomische waarde creatie met een sterke business case
 • Excellentie: ‘beyond the current state-of-the-art in its field
 • Implementatie: de potentie van het team om doelen te bereiken

FTI werkt met een doorlopende oproep en het indienen van een projectvoorstel kan op ieder moment. Wel zijn er 3 sluitingsdata (cut off dates): momenten waarop alle dan ingediende voorstellen beoordeeld worden. De tijd tot het afsluiten van de subsidieovereenkomst (en daarmee de start van het project) is 6 maanden vanaf de sluitingsdatum (cut off date).

Voor 2020 zijn de sluitingsdata:

 • 9 juni
 • 27 oktober

Future and Emerging Technologies (FET)

Werkt u samen met buitenlandse partners aan projecten die visionair zijn, of aan radicaal nieuwe technologieën? Dan kan u in aanmerking komt voor financiering vanuit Future and Emerging Technologies (FET). Zo kunt u projecten indienen die visionair zijn en werken aan radicaal nieuwe technologie. Verder kan iedere organisatie die actief is in wetenschappelijk onderzoek en technologieontwikkeling deelnemen. Maar de Europese Commissie wel verplicht samenwerking met buitenlandse partners.

Toekomstige en opkomende technologieën (Future and Emerging Technologies) bestaat uit 4 onderdelen:

 • FET Open
  Het onderwerp van de projectaanvraag is vrij. Het gaat om compacte samenwerkingsprojecten (typisch 4-6 partners).
 • FET Proactive
  De onderzoeksonderwerpen staan vast.
 • FET-High Performance Computing
 • FET-Flagships
  Flagships zijn grootschalige onderzoeksprogramma’s met een onderzoeksbudget van ongeveer € 1 miljard voor een periode van 10 jaar.

Ten slotte kunnen aanvragen voor FET worden ingediend tussen 9 oktover 2019 t/m 14 oktober 2020, 17:00 CET.

Eurostars

Eurostars biedt mkb-ondernemingen de mogelijkheid om samen met tenminste één partner uit een ander Eurostars-land marktgerichte ontwikkeling van een nieuw product, proces of dienst uit te voeren. Zodoende beoogt de subsidie de financiële risico’s verkleinen en de technologie sneller op de markt te krijgen.

De regeling is gericht op innovatieve mkb’ers die minstens 10% van de omzet of 10% van hun fte’s inzetten voor toegepast onderzoek en/of ontwikkeling. Ook kennisinstellingen en grote ondernemingen mogen onder voorwaarden ook participeren in het consortium. De projectleider dient echter mkb te zijn en minimaal 50% van de projectkosten dient door mkb’ers gedragen te worden. Daarnaast is de maximale projectbijdrage van één land is 75%. Ten slotte is de maximale subsidie € 500.000,– voor alle Nederlandse deelnemers in een project. Ten slotte is de deadline voor Eurostars aavragen 3 september 2020.

Meer weten?

Wilt u meer weten over Horizon 2020 of over de specifieke criteria? Neem vrijblijvend contact op Annabelle Berlet via bertlet@plusprojects.nl of +31 (0)6 1863 4504.

 

De subsidieregeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) ondersteunt integrale oplossingen die bijdragen aan de…

De OPZuid subsidieregeling is voor mkb-ondernemers uit Zuid-Nederland (Limburg, Noord-Brabant en Zeeland) om de ontwikkeling…

Wilt u investeren in het verbeteren van het energielabel van een bestaand bedrijfsgebouw? Dan biedt…

Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM) is het leveren…

MKB Idee is een regeling waarmee de overheid mkb’ers wilt stimuleren meer te investeren in…