Europees subsidieprogramma Horizon 2020 (H2020)

Het Europese H2020 programma biedt subsidie voor talloze innovatieprojecten die in Europa worden uitgevoerd.

Wat voor een subsidieprogramma is Horizon 2020?

Horizon 2020 is hét Europese subsidieprogramma voor onderzoek- en innovatieprojecten. Vanaf 2014 tot en met 2020 wordt vanuit dit programma bijna 80 miljard aan Europese subsidie verdeeld over subsidie aanvragen bij het programma. Onderstaande animatie geeft een eerste beeld van het H2020 programma:

Waarvoor kunt u een Horizon 2020 subsidie aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen bij één van de drie zuilen van het H2020 programma:

  1. Excellent science, met name gericht op wetenschappelijk onderzoek;
  2. Industrial Leadership, gericht op technologie en innovatie die de basis vormt van toekomstige bedrijven (met name ICT, nieuwe materialen)
  3. Societal Challenges, gericht op onderzoek en ontwikkeling van producten, processen en diensten die maatschappelijke problemen oplossen op gebieden als Voeding, Gezondheid, Veiligheid, Groene Energie en Transport.

Wanneer komt een project in aanmerking voor Horizon 2020?

Niet elk project komt in aanmerking voor subsidie:

  • Een project voldoen aan de criteria die verwoord staan in een specieke call for proposal op één van bovengenoemde gebieden.
  • In het algemeen komen alleen projecten in aanmerking die worden uitgevoerd door een internationaal (Europees) consortium, waarin de voor het onderwerp relevante partijen zijn betrokken (als partner of stakeholder)
  • Een project moet daadwerkelijk impact hebben in Europa (en niet alleen van belang zijn voor de Nederlandse situatie bijvoorbeeld)

Welke calls for proposal worden er verwacht dit jaar?

De RVO heeft in november 2015 een wegwijzer uitgebracht van calls die in 2016 en 2017 zijn aangekondigd. Deze kunt u hier downloaden.

De innovatiebox is een interessante belastingmaatregel voor het innovatieve bedrijfsleven, omdat hiermee een korting van…

De RAAK subsidie (Regionale actie en aandacht voor kenniscirculatie) heeft als doelstelling de kennisuitwisseling tussen…

De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij het opstarten van…